Inhoudsopgave

Voorwoord door Bestuurder

Identiteitsbewijs

Inhoudsopgave

Schoolgegevens

Ons onderwijsaanbod

Kwaliteit van ons onderwijs

Mentoraat/Leerlingbegeleiding en -ondersteuning

Ziekte, verzuim en verlof

Toelating en werving

Rechten plichten leerlingen

Communicatie met ouders

Studiekosten

Vormende activiteiten

Lestijden

Lessentabel

Vakanties
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.