Inhoudsopgave

Voorwoord door bestuurder

Identiteitsbewijs

Inhoudsopgave

Schoolgegevens

Voorwoord door directeur

Ons onderwijsaanbod

Kwaliteit van ons onderwijs

Communicatie met ouders

Studiekosten

Mentoraat/Leerlingbegeleiding en –ondersteuning

Ziekte, verzuim en verlof

Toelating en werving

Rechten plichten leerlingen

Protocol tabak, alcohol en drugs

Vormende activiteiten

Lestijden

Lessentabel

Vakanties

Klachtenprocedure
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.