Kwaliteit van ons onderwijs

Kwaliteit van ons onderwijs

 
De Passie biedt haar leerlingen hoogwaardig onderwijs. We werken er hard aan om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden. Hiervoor gebruiken we aantal belangrijke hulpmiddelen zoals het afnemen van VAS-toetsen of een taalmonitor. Ook houden we rondetafelgesprekken met leerlingen en ouders en ouder-, leerling- medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Daarnaast maakt de Inspectie voor het Onderwijs jaarlijks een beoordeling van onze school. Deze beoordeling vindt u op Scholen op de kaart.  
Scholen op de kaart is een initiatief van de VO-raad i.s.m. met de scholen zelf. Scholen op de kaart biedt onze school een instrument om op betrouwbare basis in gesprek te gaan met ouders, leerlingen en medewerkers.
 

Overgangsnormen

Jaarlijks worden beslissingen genomen over het bevorderen van leerlingen. Deze beslissingen zijn erop gericht de schoolloopbaan van de leerling zo goed mogelijk te laten verlopen.

Overgangsbeslissingen worden genomen in de overgangsvergadering. Deze beslissingen worden gebaseerd op de overgangsnormen en  de leerlingprofielen. 
 
Slaagpercentages 2017 2018 2019 2020 2021
vmbo-tl 81% 95% 96% 100% 92%
havo 87% 88% 97% 99% 99%
vwo 97% 91% 94% 100% 100%

 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.