Schoolgegevens

Schoolgegevens


Managementteam

Directeur
Drs. D.D. Both, dboth@passie.net

Sectorleider vwo
Drs. R. Kuipers, rkuipers@passie.net

Sectorleider havo
Drs. M. Langeraar, mlangeraar@passie.net

Sectorleider onderbouw/vmbo-tl
Ing. P. de Haan, pdehaan@passie.net

Manager Bedrijfsprocessen
Dhr. B. van der Bijl, bvanderbijl@passie.net

Adresgegevens 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.