Schoolgegevens

Schoolgegevens


Managementteam

Directeur
C.W. Ruitenberg - de Vor MSc., cruitenberg@passie.net

Sectorleider vwo
Drs. R. Kuipers, rkuipers@passie.net

Sectorleider havo
Drs. M. Langeraar, mlangeraar@passie.net

Sectorleider onderbouw/vmbo-tl
Ing. P. de Haan, pdehaan@passie.net

Manager Bedrijfsprocessen
W.J. Goedhart - Visser MSc. PhD., igoedhart@passie.net

Adresgegevens 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.