Studiekosten

Studiekosten

Schoolboeken

Schoolboeken en lesmateriaal worden gratis door de school verstrekt. Er blijft wel een aantal artikelen waaronder agenda, rekenmachine, schriften en pennen voor eigen rekening.
 

Aanvullende schoolkosten

Het betalen van de aanvullende schoolkosten is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het niet betalen ervan heeft gevolgen. Voor de Passie zijn de aanvullende schoolkosten een noodzakelijke inkomstenbron. Niet alle kosten die gemaakt moeten worden, komen in aanmerking voor rijkssubsidie.
De aanvullende schoolkosten zijn onder meer bestemd voor materiaal voor dagopeningen, sing-in’s en leerlingbegeleiding. Voor het schooljaar 2016-2017 is het bedrag, in overleg met de MR, vastgesteld op € 75, per leerling. Dit bedrag wordt elk jaar opnieuw bekeken en zo nodig aangepast. Daarnaast vragen wij een bedrag van
€ 5,- voor het steunfonds voor minder draagkrachtigen. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u meer informatie over de wijze van betalen. Als de inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage dalen, kunnen bepaalde activiteiten voor (alle) leerlingen niet meer doorgaan. Wij vertrouwen er op dat ouders bereid zijn de ouderbijdrage te betalen. Als u door bijzondere omstandigheden niet in de gelegenheid bent om de aanvullende schoolkosten (dit geldt ook voor excursies en/of reiskosten) te betalen, dan kunt u, bij voorkeur aan het begin van het schooljaar, contact opnemen met de financiële administratie, voor een (gedeeltelijke) bijdrage uit het steunfonds. Ook overleg over een betalingsregeling is mogelijk.
 

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Alle leerlingen van de Passie kunnen verzekerd worden
via een collectieve schoolongevallenverzekering
(€ 3,- per leerling). Deze verzekering biedt dekking voor de gevolgen van ongevallen, ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid. Het gaat om ongevallen in en om de school en gedurende de reis rechtstreeks naar en van schoolactiviteiten. Informatie kunt u opvragen bij de financiële administratie via email: mvh@passie.net. 
 

Excursies

Leren vindt soms ook buiten de school plaats, bijvoorbeeld in de vorm van excursies. Dit kunnen zowel dag(deel)excursies als meerdaagse binnen- en buitenlandexcursies zijn. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen hieraan kunnen deelnemen, natuurlijk omdat er nauwe samenhang is met de onderwijsinhoud, maar ook om het groepsproces in een klas te bevorderen.
 
We kijken kritisch naar de inhoud en hoeveelheid excursies, alsook naar de kosten. Waar mogelijk maken we gebruik van de gemeentelijke subsidie, zoals die van de gemeente Utrecht voor kunst en cultuur. Ook nemen we deel aan de landelijke cultuurkaart om de kosten voor u als ouder(s)/ verzorger(s) zoveel mogelijk te beperken. Deze kaart wordt door school besteld. U hoeft hier zelf niets voor te doen.
De kosten van deze kaart zijn € 10,-- per leerling, die door ouder(s)/verzorger(s) moet worden betaald. Met deze kaart kunnen leerlingen naast korting op schoolexcursies ook korting op kleding, lifestyle en lezen krijgen. Door aanschaf van deze kaart, aangevuld met gemeentelijke subsidie, proberen we zo veel mogelijk door de school georganiseerde binnenlandexcursies gratis of met korting aan te bieden (voor welke excursies dit geldt wordt door de school bepaald). Dit geldt niet voor buitenlandexcursies.
Als de Cultuurkaart niet betaald is, heeft uw kind geen recht op de geboden korting en ontvangt u een factuur voor het volledige bedrag van de excursie.
In dit overzicht is nog geen rekening gehouden met evt. gemeentelijke subsidie en CJP-korting. De bedragen in de tabel zijn een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 
 

Gymkleding 

Elke leerling is verplicht om een schoolt-shirtà € 7,50 aan te schaffen voor de lessen LO.
 

Kluishuur

Elke leerling kan een kluisje huren (niet verplicht). De kluishuur bedraagt € 17,50 per jaar. Daarnaast wordt eenmalig een borg van € 12,- berekend.
 

Schoolpas 

Iedere leerling krijgt eenmalig een schoolpas. Deze is nodig voor de absentenregistratie, het lenen van boeken in de mediatheek, voor kopiëren en printen, het betalen van excursies, het kopen van eten en drinken in de kantine en het openen van het kluisje. Bij verlies of beschadiging van de schoolpas is een nieuwe schoolpas te verkrijgen tegen betaling van € 10[PCvd9] ,-.
 

Kosten excursies per leerjaar

 
 
Kosten excursies per leerjaar
Leerjaar Afdeling Klassikaal  Per vak Buitenland
1 vmbo-tl, havo en vwo € 100,-    
2 vmbo-tl, havo en vwo € 75,-    
3 vmbo-tl

havo en vwo
€ 75,-

€ 75,-
te € 20,-

 
Ardennen 
€ 225,-
 
4 vmbo-tlhavo

vwo
€ 45,-
€ 50,-

€ 50,-
te € 20,-ak € 10,-
te € 30,-


te € 15,-
Londen € 400,-
TalenreisParijs/Berlijn € 250,-
Amsterdam € 175,-
Talenreis 
Parijs/Berlijn € 250,-
 
5 havo

vwo
€ 45,-

€ 25,-
te € 20,-

ak € 10,-
te € 15,-
Londen € 400,-

Londen € 400,-
6 vwo     Rome (niet verplicht) € 475,-
 
 
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.