Toelating en werving

Toelating en werving


De Passie geeft evangelisch Bijbelgetrouw onderwijs. Dat houdt in dat we overtuigd christelijk zijn in ons denken en ons gedrag. Ons motto is ‘Jouw bestemming, onze passie!’. We willen niets liever dan dat de leerling tot zijn of haar bestemming komt in het licht van Jezus Christus. Dat wil in de praktijk zeggen dat we een school zijn waar de Bijbel als Waarheid wordt genomen en dat we uit de Bijbel willen leven en werken. Daarom vragen we van leerlingen en/of hun ouders om christen te zijn en dat dit tot uiting komt door actieve deelname aan een christelijke kerk of gemeente. Om deze reden wordt ook gevraagd om de grondslag van de school te onderschrijven en vragen we daar tijdens het kennismakingsgesprek ook op door.
 

Advies basisschool

De leerkracht van groep acht adviseert u en uw kind over de schoolkeuze. Dit advies wordt door de basisschool onderbouwd met gegevens uit het leerlingvolgsysteem. De leerprestaties van uw kind worden door de basisschool bijgehouden in een ‘leerlingen onderwijsvolgsysteem’. Het advies van de basisschool is leidend. De Cito-eindtoets wordt gebruikt als bevestiging van het basisschooladvies.
 

Wervings- en toelatingsmomenten

Hier staan alle gegevens over de wervings- en toelatingsmomenten tijdens het cursusjaar 2021-2022.
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.