Voorwoord door bestuurder

Beste ouder,

Elk jaar starten we samen met leerlingen en hun ouders het nieuwe schooljaar. In deze bijeenkomsten zingen en bidden we samen. Het hoogtepunt van de avonden is het zegenen van de leerlingen. De leerlingen staan in het midden met daaromheen ouders en medewerkers van de school. We bidden voor de leerlingen en zegenen hen. Met Zijn zegen gaan we het nieuwe schooljaar in.
 
Er wordt hard gewerkt en geleerd op onze scholen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen uitstekend worden opgeleid en op zoek gaan naar de juiste vervolgopleiding. Maar echt tevreden zijn we pas als de leerlingen op de Passie steeds beter leren om Jezus te volgen en om –net als Hij dat deed- met hun talent geweldig veel betekenen voor de mensen om ons heen. Uitstekend voorbereid op de juiste plek in het vervolgonderwijs én helemaal op hun plek in Gods Koninkrijk. Daar gaan wij voor: jouw bestemming, onze passie!
 
De docenten en ondersteuners staan weer klaar om de leerlingen te verwelkomen. Samen laten we talenten van leerlingen stralen in én buiten de lessen. Welkom aan onze nieuwe leerlingen, een spannende tijd voor hen als zij de overstap maken van basisschool naar voortgezet onderwijs. En welkom aan de leerlingen die de Passie al kennen: weer een jaar verder op weg naar hun bestemming.
 
We bidden een zegen over onze leerlingen, over u, over onze docenten en ondersteuners:
 
“Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!” – Sela
 
Drs. G.J.A. Toonen,
bestuurder de Passie scholen

 

 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.