Voorwoord door directeur

Welkom op onze school

Het nieuwe schooljaar is begonnen! Het team van De Passie ziet er naar uit om van het schooljaar 2019-2020 een geweldig jaar te maken. In jaarlaag 1 mogen we dit jaar meer nieuwe leerlingen begroeten dan ooit. Wat zijn we blij met ieder van hen!
 
Het komende schooljaar is ook het jaar waarin we het eerste stuk van het vernieuwde schoolgebouw in gebruik gaan nemen. Zo rond de kerst zullen de aula en de eerste nieuwe lokalen klaar zijn. We zien er naar uit om de grote nieuwe aula in gebruik te gaan nemen. Als ontmoetingsplek in de pauzes, maar ook als plek voor sing-ins, ouderavonden en vele andere activiteiten. We bereiden ons voor op ingebruikname van andere nieuwe faciliteiten, zoals leerpleinen. Tegen het einde van het schooljaar moet twee-derde deel van het nieuwe gebouw in gebruik zijn. Tot het zover is moeten we nog even het ongemak accepteren dat bij zo’n verbouwing hoort. De Passie doet er alles aan om het ongemak zo veel mogelijk te beperken.
 
De Passie Utrecht staat voor goed onderwijs en grote betrokkenheid op de leerlingen. In het komende schooljaar is dat niet anders. Dat geldt voor alle jaarlagen, maar in het bijzonder voor de examenkandidaten. We helpen hen zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen en we hopen op net zulke mooie resultaten - of nog beter - als het afgelopen jaar.
 
Deze schoolgids staat vol mogelijkheden, plannen en afspraken. Die afspraken zijn nodig om te zorgen dat de school goed loopt en dat de leerlingen krijgen wat ze nodig hebben. Maar er spreekt ook hoop en verwachting uit de gids. De verwachting dat we een mooi jaar tegemoet gaan, waarin leerlingen goed onderwijs mogen ontvangen en weer een beetje meer gevormd worden. In dat alles kunnen we niet zonder Gods onmisbare zegen: “Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.” (Psalm 127:1) Moge hij ons overvloedig zegenen in het komende schooljaar!
 
A. van Wessel
directeur
de Passie Utrecht
 

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.