Vormende activiteiten

Vormende activiteiten

Sing-In

Elke maandag beginnen we de week met een sing-in. De sing-in is een uur van lofprijzing en gebed. Eén van onze eigen Passiebands speelt tijdens deze Sing-In en er is een inspirerende spreker.
Elke klas start één keer in de drie weken met een Sing-In; dit staat in het rooster vermeld.
 

Paas Integratie Project (PIP)

De PIP is een vakoverstijgend theaterproject waarin leerlingen van klas drie havo en vwo een voorstelling maken rond een Bijbels thema. Het is ook een vorminsgsproject waarbij we dieper ingaan op het Bijbelverhaal dat behandeld wordt. Een week lang leven de leerlingen zich uit en voegen al hun creativiteit samen in bijzondere, ontroerende, verassende en grappige dans/drama/zang/muziek of beeldende kunststukken.
 

Be courageous day 

Voor klas 3 vmbo vindt jaarlijks de ‘Be courageous day’ plaats. Dit programma is geïnspireerd op het bekende programma ‘Over de streep’. Op deze dag is er aandacht voor bewust worden van eigen gedrag en emoties, begrip voor anderen en respect voor anderen en jezelf.
 

Muziekavond

Jaarlijks treden de eindexamenleerlingen Muziek op tijdens een spetterende avond vol muziek. Ze werken aan de hand van een thema aan koorstukken, ensemblestukken en solowerk. De muziekavond kunt u zien als het praktijkexamen van het vak Muziek.
 

Ministry team

Op onze school is een ministryteam van leerlingen actief. Het ministryteam helpt mee bij de Sing-In door voorbede te doen en er te zijn voor persoonlijk gebed.
Leerlingen kunnen naar het ministryteam toekomen als zij ergens mee zitten of als zij gebed nodig hebben. Daarnaast bidden ze twee keer per week in de pauze met elkaar. Hier vind je meer informatie.


Techniek team

De leden van het techniekteam zorgen wekelijks voor het klaarzetten en afstellen van de techniek tijdens de sing-ins en andere bijeenkomsten.

Alpha Youthcursus

Elk jaar organiseren medewerkers van onze school een Alpha Youthcursus voor leerlingen vanaf klas drie. Door samen eten, praten, leren en luisteren, leren de leerlingen over de kern van het christelijk geloof. Tijdens de Alpha Youthcursus is er een gezamenlijk verdiepingsweekend. De Alpha Youthcursus vindt plaats buiten de reguliere schooltijden.

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.