Ziekte, verzuim en verlof

Ziekte, verzuim en verlof

 

Ziek en beter melden

Bij ziekte van uw kind belt u op de eerste ziektedag naar school om de leerling ziek te melden. Vanaf 8.00 uur kunt u de receptie op de hoogte stellen. De voicemail inspreken kan ook op andere momenten.
U kunt hiervoor het algemene telefoonnummer gebruiken:088 3372800.
 
Na afwezigheid levert de leerling een absentieformulier in bij de verzuimadministratie.
Als de leerling onder schooltijd ziek wordt moet deze zich afmelden bij de receptie. De receptie neemt contact op met de ouder(s)/verzorger(s) om te vragen of de leerling naar huis mag.
 

Geoorloofd verzuim

Van geoorloofd verzuim is sprake bij dokters- of tandartsbezoek dat niet buiten schooltijd kan worden gepland. Het verlof vraagt u aan via het absentieformulier. Dit formulier levert de leerling ten minste vier dagen van te voren in bij de verzuimadministratie.
 

Bijzonder verlof

Verlof voor jubilea, begrafenissen en open dagen kunt u aanvragen via het formulier aanvraag bijzonder verlof. Het formulier (incl. een kopie van de uitnodiging) levert de leerling minimaal een week van te voren in (begrafenissen uitgezonderd). Zonder (een kopie van) de uitnodiging wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
 

Ongeoorloofd verzuim

Spijbelen is ongeoorloofd. Bij spijbelen meldt de docent de leerling afwezig in de les. De ouder(s)/verzorger(s) worden telefonisch op de hoogte gesteld van de afwezigheid van de leerling. De leerling maakt een afspraak met de verzuimadministratie om de gemiste uren in te halen. Bij regelmatig spijbelen gaat de sectorleider met de leerling in gesprek en wordt een melding bij de leerplichtambtenaar gedaan. Onder spijbelen valt ook het met één of meer dagen verlengen van een vakantie of het opnemen van een vakantiedag buiten de vastgestelde vakanties. Wanneer dit zich voordoet zijn wij als school verplicht een melding te doen bij de leerplichtambtenaar.
 

Inhalen van toetsen

Leerlingen die reglementair toetsen missen kunnen toetsen via het toetsbureau inhalen. De leerling kan hiervoor tijdens de pauzes een afspraak maken bij het toetsbureau (bij de Administratie) of via toetsburoutrecht@passie.net.
Voor het inhalen van PTA-toetsen moet een inhaalverzoek worden ingediend.
 

Reizen naar en van school

Te laat komen is ongeoorloofd. Alleen bij grote vertragingen in het openbaar vervoer wordt het te laat komen als geoorloofd opgeschreven. Leerlingen die van ver komen en voor 7:00 uur van huis moeten vertrekken, kunnen een ‘te laat pas’ aanvragen. Leerlingen met zo’n pas die later komen dan op de pas staat genoteerd, zijn alsnog ongeoorloofd te laat.
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.