Functieprofiel docent

De docent verzorgt het onderwijs door  het leerproces aan te sturen en aanzet te geven tot leren van leren. De docent begeleidt leerlingen adequaat in hun intellectuele en emotionele ontwikkeling en onderhoudt de hiervoor noodzakelijke contacten met ouders/verzorgers en initieert, in overleg met de leidinggevende, contacten die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen. De docent levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijsaanbod door mee te werken aan de ontwikkeling van het curriculum, het geïntegreerd onderwijs en de afstemming van de lessen binnen de eigen vakgroep en/of het eigen leergebied.
 
De Docent beschikt over de volgende competenties
 
Bijbelgetrouw Hanteert de Bijbel als richtlijn in organisatie-, onderwijs-, opvoedings- en vormingszaken.
Integer Leeft en werkt volgens de normen die de Passie op grond van haar identiteit voorstaat. 
Gedisciplineerd Geeft op effectieve wijze uitwerking aan de gestelde organisatiedoelen.
Effectief communiceren Maakt ideeën en meningen in toepasselijke en begrijpelijke taal aan anderen duidelijk, goed afgestemd op de ander.
Vertrouwen geven Geeft anderen het gevoel dat hun inbreng en inzet gewaardeerd wordt.
Pedagogisch betrokken Heeft een bevorderende rol in het ontwikkel- en leerproces van leerlingen in de school.
Omgaan met ontwikkelings- en gedragsproblemen Signaleert problemen en belemmeringen in de persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling van leerlingen en neemt maatregelen binnen de kaders van het leerlingenzorgbeleid.
Vakdeskundig Heeft vakinhoudelijke kennis en vaardigheden.
Onderwijskundig wendbaar Heeft didactische kennis en vaardigheden om een krachtige leeromgeving tot stand te brengen en past daarbij verschillende didactische werkvormen toe aansluitend op de lesstof en het niveau en de leefwereld van de leerlingen.
Arbeidsvoorwaarden gelden volgens de CAO-VO 2018-2019.
 
Ben je geïnteresseerd in de functie van Docent en herken je jezelf in bovenstaande competenties? Stuur dan een sollicitatiebrief met motivatie en curriculum Vitae!
 
 

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.