Ouders over de schoolkeuze

Ook voor ouders kan het keuzeproces best lastig zijn. Een school
kiezen is toch echt wat anders dan je vakantiebestemming. En dat is
vaak al lastig genoeg. Twee ouders aan het woord over het
keuzeproces van hun zoon en dochter.

Alice: ‘‘Wij kozen echt samen met onze zoon. Hij wist van tevoren
wat onze voorkeur was, maar hij mocht ook echt zijn eigen mening
vormen. Gelukkig kwamen we op hetzelfde uit.’’

Bij Hans ging het anders. Hij en zijn vrouw waren erg tevreden over
de keuze die ze met hun oudste zoon maakten. ‘‘Net als wij koos hij
voor de school waar God en de bijbel centraal staan’’ zegt Hans. Hun
dochter dacht er twee jaar later heel anders over en dat was knap
lastig. ‘‘Uiteindelijk hebben we haar de keuze gelaten, hoe lastig ook.
We wilden vooral voorkomen dat ze negatief zou gaan denken over
alles wat met geloof te maken had.’’

Alice snapt dat maar vindt dat je als ouders altijd de beslissende
stem zou moeten hebben. Bij hun tweede zoon speelde de keuze van
vriendjes een belangrijke rol. Hij wilde graag met hen mee. ‘‘Wij
hebben toen gezegd welke school wij beter vonden. Binnen een paar
weken had hij al hele goede nieuwe contacten. Een kind kan
zoiets niet overzien,’’ aldus Alice, ‘‘als ouders kun je dat wel.’’
Over één ding zijn Hans en Alice het eens: elk kind is anders en
daarmee ook elk proces. Recepten zijn er dus niet, wel een advies:
praat er met andere ouders over.

De namen van Hans en Alice zijn om privacy redenen van hun kinderen veranderd.