Theatervoorstelling Pesten Klas 2

In het kader van het anti- pestbeleid hier op school zetten we in alle tweede klassen een educatief en interactief theaterstuk neer om hier samen met de leerlingen en docenten bij stil te staan. Dit wordt ingezet door de organisatie ‘Playback’ met het stuk ‘Like’. Afgelopen donderdag, 3 november, heeft dit plaats gevonden. Zie foto’s.

‘Wij maken met deze interactieve voorstelling pesten, een belangrijk thema voor jongeren, bespreekbaar. We willen zowel pesters, gepeste jongeren en omstanders bewustmaken van groepsdruk en rolpatronen. Hiermee bieden we leerlingen en docenten inzicht in pestgedrag en waar hun eigen verantwoordelijkheid ligt’.

Naast of aan de hand van deze voorstelling zullen de mentoren in hun eigen klas ruimte maken voor een verdiepingsslag rondom dit thema.