Zij-instromers

Overstappen naar de Passie
Wil je in de loop van het schooljaar overstappen naar de Passie? Dan moeten we je helaas teleurstellen. Op grond van onze ervaringen in het verleden, blijkt dat het voor de leerling zelf, voor de klas en voor de docenten veel beter is om tijdens de zomer in te stromen. In de loop van het schooljaar kun je daarom in principe niet overstappen naar de Passie.

Bij verhuizingen is dit uiteraard onvermijdelijk.

 
Zij-instroom
Instromen in een hoger leerjaar kan in elke afdeling in principe maar op één natuurlijk moment. Voor de tl is dat aan het begin van het derde leerjaar, voor het havo en vwo is dat begin klas 4, of in vwo 5 na het behalen van je havo-diploma.

Zij-instroom in andere leerjaren zullen we in de regel niet toestaan. De programma’s van de scholen in de regio sluiten namelijk lang niet altijd op elkaar aan. Daardoor moet bij een instroom in de onderbouw soms een vak in zijn geheel worden ingehaald. Bij instroom in de loop van de bovenbouw is het examenprogramma al begonnen. Ook dan is de kans groot dat programma’s niet op elkaar aansluiten.

In bepaalde noodsituaties willen we op deze regel weleens een uitzondering maken.

In een enkel geval staan we instroom in 2tl toe. Dat geldt dan voor leerlingen die zich ook al voor 1tl hadden aangemeld, maar die op grond van het toenmalige advies niet geplaatst konden worden. Op vertoon van hun overgangsbewijs van 1kl naar 2tl kunnen we bij voldoende plaats deze leerlingen soms toch toelaten.

Zij-instromers moeten voor 1 april zijn aangemeld. Aanmelding na 1 april betekent dat je mogelijk eerst op een wachtlijst geplaats wordt. Op die manier voorkomen we dat aan het eind van het schooljaar opeens blijkt dat er een extra klas geformeerd moet worden.

 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.