Onderwijs

Wij willen niets liever dan dat jij ontdekt dat je gewaardeerd wordt zoals je bent.

En…. dat jij jouw talenten inzet voor Gods grote doel met Zijn schepping. Op de Passie scholen wordt hard gewerkt en veel geleerd. Want we vinden het belangrijk dat je uitstekend opgeleid de school verlaat en op de vervolgopleiding komt die helemaal bij je past.
 
Maar … echt tevreden zijn we pas, als je op de Passie steeds beter leert om Jezus te volgen en om – net zoals Hij dat deed – met je talent geweldig veel te betekenen voor de mensen om je heen.
 
Uitstekend voorbereid op de juiste plek in het vervolgonderwijs én helemaal op je plek in Gods Koninkrijk.  Dat is jouw bestemming. Daar gaan wij voor!
 

Wat dat voor ons betekent

Dat betekent dat we jou positief benaderen. En dat we jou helpen om je talent te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten.
Wij helpen je … jij zult het zelf moeten doen! We hebben hoge verwachtingen van je. Van je talenten en van je inzet. We verwachten ook dat je steeds zelfstandiger wordt. En uiteraard helpen we je daarbij. Groeien betekent dat je bij ons fouten mag maken. Zolang je er maar van leert. Net als wij.


Wat dat voor ons onderwijs betekent

In ons onderwijs vinden we het contact met betrokken vakdocenten erg belangrijk. Docenten die jou kennen en serieus nemen. Docenten die passie voor hun vak hebben en jou daar enthousiast voor krijgen.
In de loop van de jaren verwachten we steeds meer zelfstandigheid van je. We beseffen daarbij dat we geen dingen van je kunnen vragen die je niet eerst geleerd hebt. In de onderbouw ligt daarom veel nadruk op het opdoen van kennis en het leren van vaardigheden. In de bovenbouw ligt meer nadruk op zelfstandigheid. Maar ook daar vinden we het belangrijk dat je bekwame in inspirerende docenten hebt. 

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.