Kwaliteit

De inspectie is tevreden over onze school


De examenresultaten van de afgelopen jaren liggen op of boven het landelijk gemiddelde.
 
Via de website www.scholenopdekaart.nl kun je nog veel meer informatie over de kwaliteit van onze school vinden.
 
We houden de resultaten nauwgezet in de gaten. In de eerste drie leerjaren maak je een Cito toets. Zo kijken we of jij op niveau presteert en of wij op niveau presteren. 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.