Passie Support

Een school met aandacht voor de leerling.


Met de meeste leerlingen gaat het goed. Ze zijn gelukkig en gaan met veel plezier naar school. Soms heeft een leerling meer aandacht en zorg nodig. Onze school biedt die zorg en aandacht.


Mentor

De mentor is voor de leerling en voor u als ouder het eerste aanspreekpunt.
De mentor verzorgt de wekelijkse studieles en geeft de klas ook les in zijn eigen vak. Op die manier heeft de mentor veel contactmomenten met zijn mentorklas, waardoor hij goed in staat is een vertrouwensband op te bouwen. Veel klassen hebben twee mentoren. Onderling hebben zij dan de leerlingen verdeeld. Aan het begin van het schooljaar hoort u onder welke mentor uw zoon of dochter valt. 


Support

Het kan zijn dat een leerling meer zorg en aandacht nodig heeft dan de mentor kan bieden. Onze medewerkers van Support kunnen veel extra's bieden.  

Het ondersteuningsplan is hier te lezen .
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.