Decanaat

Theoretische Leerweg

Leerlingen moeten al vroeg keuzes maken. In leerjaar 2 van de theoretische leerweg kiezen leerlingen een sector voor de bovenbouw. Bij elke sector hoort een aantal verplichte vakken. Daarnaast is er ruimte om aanvullende vakken te kiezen. De vakkenpakketten sluiten aan op vervolgopleidingen in de sector. De sectoren voor tl zijn:
  • Landbouw
  • Techniek
  • Economie
  • Zorg en welzijn 

Havo en vwo

Aan het einde van havo- en vwo-3 kiezen leerlingen één van de volgende profielen:
  • Natuur en techniek
  • Natuur en gezondheid
  • Economie en maatschappij
  • Cultuur en maatschappij

Loopbaan oriëntatie

De mentor begeleidt de leerlingen bij hun keuzeproces. De decaan is de specialist op de achtergrond. Als de keuze lastig is, kan de decaan adviseren. Van veel opleidingen is bij het decanaat achtergrondinformatie te krijgen.


Verlof aanvragen

Klik hier voor een verlofformulier. 
 

Decanen

De decaan voor tl is de heer Visser (avisser@passie.net) en voor havo/vwo is dat mevrouw Ris-Stolk (nris-stolk@passie.net).

 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.