Huiswerk

Een deel van het leren van een leerling gebeurt ook thuis.


Daar vindt herhaling en verdieping plaats. Het is dus belangrijk dat leerlingen regelmatig en structureel hun huiswerk maken en leren. 
In de vaklessen en de mentorlessen wordt leerlingen verteld hoe ze hun huiswerk het beste kunnen aanpakken. Daarnaast is er in de prisma uren (onderbouw) ruimte om te kiezen voor extra hulp bij het huiswerk.

In de onderbouw worden ouderavonden verzorgd in de vorm van een leercafé. Ook daar komt het onderwerp huiswerk aan de orde.

Natuurlijk kan het voorkomen dat er redenen zijn dat een leerling zijn/haar huiswerk niet heeft kunnen maken en/of leren. In dat geval kan het formulier "Huiswerkbriefje" uitgeprint en ingevuld worden. Dit formulier moet dan aan het begin van de lesdag bij de sectormanager ingeleverd worden.
Het "Huiswerkbriefje" wordt alleen in klas 1 tot en met 3 gebruikt, maar we gaan er vanuit dat alle leerlingen zorgvuldig en serieus met hun huiswerk omgaan.
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.