Onderwijs

Talentrentmeesterschap

Het doel van ons onderwijs is dat leerlingen niet alleen zo snel mogelijk een diploma op hun niveau halen, maar ook dat ze zich breed ontwikkelen en met hun talenten aanstekelijk zijn voor anderen. Talentrentmeesterschap noemen we dat.
 

Typering

Ons onderwijs is passend, uitdagend en inspirerend.
  • Passend: we sluiten aan bij de talenten, het niveau en ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen,
  • Uitdagend: we werken doelgericht en hebben hoge verwachtingen.
  • Inspirerend: we prikkelen de nieuwsgierigheid, en bevorderen de verwondering. 

Programma

Ons programma kent een vast deel dat voor alle leerlingen hetzelfde is en een flexibel deel dat per leerling kan verschillen. Het flexibele deel bestaat uit een talentaanbod en een ondersteuningsaanbod.


Kunstvakken

De kunstvakken vinden we bij de Passie erg belangrijk. Het vak dans & drama bieden we aan in leerjaar 1. Het helpt leerlingen vrij te zijn in het presenteren. Ook leren ze daar een aantal sociale vaardigheden. In de bovenbouw kunnen leerlingen muziek of beeldende vorming als examenvak opnemen.
Veel leerlingen zijn actief in diverse schoolbands of in het schoolorkest.

TL, havo, vwo en gymnasium

Waar het kan kiezen we voor homogene TL-, havo- of vwo-klassen. In uitzonderingsgevallen werken we met een combinatieklas. Daar krijgen leerlingen dan op twee niveaus onderwijs en toetsen.


 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.