Toets- en cijferbeleid

Talenten verzilveren

De ontwikkeling van de talenten van onze leerlingen wordt regelmatig beoordeeld. Leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport. Elk rapport is een voortschrijdend gemiddelde. In Magister kunt u de actuele stand van de cijfers inzien.

In ons toets- en cijferbeleid is vastgelegd hoe we omgaan met de beoordeling van toetsen en wat de overgangsnormen zijn. 
 

Toetsen en testen

Met toetsen beoordelen we de kennis en vaardigheden van de leerlingen. Testen zijn meer gericht op de voortgang. Voor testen krijgen de leerlingen geen cijfer, maar een test geeft hen wel inzicht in wat ze al goed kunnen en wat nog verbeterd moet worden.

Ons toets-en cijferbeleid is onlangs herzien. Dit nieuwe beleid is met ingang van schooljaar 2016-2017 ingevoerd.
Het toetsbeleid dat dit jaar geldt kunt u hier downloaden.

Programma van Toetsing en afsluiting (PTA) 2017-2018
Door op onderstaande link te klikken kun je het PTA lezen van de gekozen studie
PTA vmbo tl leerjaar 3
PTA vmbo tl leerjaar 4
PTA havo leerjaar 4
PTA havo leerjaar 5
PTA vwo leerjaar 5
PTA vwo leerjaar 6

 

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.