Kwaliteit

Opbrengsten

De inspecteur heeft de opbrengsten en het onderwijs van alle afdelingen van onze school positief beoordeeld. De examenresultaten van de afgelopen jaren waren als volgt:
 
  tl havo vwo
2017 98% 100% 100%
2016 100% 90% 100%
2015 100% 91% 100%
2014 100% 92% 83%
2013 100% 100% -
2012 100% - -

Monitoring
De resultaten van de leerlingen worden door de vakdocenten en mentoren bewaakt.

In de eerste drie leerjaren nemen wij Cito toetsen af. Dit is een landelijk meetinstrument om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Hiermee controleren wij met andere woorden of de leerlingen bij ons leren wat ze behoren te leren, op het juiste niveau. Wanneer een leerling niet op het gewenste niveau zit dan ondernemen wij actie.

Daarnaast nemen wij deel aan Scholen op de kaart. Daarbij wordt veel cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet ondewijs verzameld in één systeem. Deze informatie, afkomstig van de onderwijsinspectie, het Ministerie van OC&W en van de scholen zelf, wordt overzichtelijk weergegeven. U vindt de gegevens op de website www.scholenopdekaart.nl
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.