Plaatsing

Advies basisschool

Het advies van de basisschool is leidend voor de plaatsing. Na de Cito-eindtoets kan de basisschool het advies nog wijzigen. Ook die eventuele wijziging wordt door ons overgenomen.

Bij een gemengd advies (bijvoorbeeld tl/havo) plaatsen we uw zoon of dochter in overleg met u op het niveau dat het beste lijkt te passen. Daarbij laten we ons door de groepsleerkracht van de basisschool adviseren.
 

Zij-instroom

Het komt regelmatig voor dat leerlingen in hogere leerjaren instromen. In de vierde klas van het havo of het vwo bijvoorbeeld. Met hen voeren we altijd een intakegesprek. Samen stellen we de profielkeuze vast en bekijken we welke begeleiding het beste bij de leerling past. Het is ook altijd mogelijk om een dagje mee te lopen.


Informatie

Wilt u meer informatie over de plaatsing in leerjaar 1 of 2 en in de Theoretische Leerweg, neemt u dan contact op met mevrouw M. Bangma (mbangma@passie.net).

Voor informatie over de instroom vanaf klas 3 van het havo of vwo kunt u contact opnemen met de heer E. van Baalen (evanbaalen@passie.net).
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.