Financien

Steunfonds

Voor sommige ouders zijn de kosten voor excursies, of voor de reis naar de Passie lastig op te brengen. Vanuit het steunfonds kunnen zij een bijdrage krijgen. We vragen al onze ouders een vrijwillige bijdrage voor dit solidariteitsfonds. Op die manier kunnen we samen zo veel mogelijk leerlingen de gelegenheid bieden om evangelisch onderwijs te volgen.
Het aanvraagformulier voor een bijdrage uit het steunfonds vindt u hier.

Tegemoetkoming reiskosten

Onderdeel van het steunfonds is de regeling tegemoetkoming reiskosten. De regeling geldt in principe voor alle ouders van wie één of meer kinderen met het openbaar vervoer naar de Passie reizen. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op de werkelijke reiskosten en de hoogte van het gezinsinkomen. U vindt de regeling onder deze link.

Stichting Leergeld Twenterand

Hebt u moeite met het betalen van de ouderbijdrage, dan kunt u aankloppen bij Stichting Leergeld. Speciaal voor kinderen uit Almelo en Twenterand in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Stichting Leergeld vindt het belangrijk dat kinderen mee kunnen doen aan schoolactiviteiten, “Alle kinderen moeten meedoen” is de slogan van Leergeld Twenterand . Deze stichting vergoedt bijvoorbeeld een excursie of werkweek. Ouders moeten zelf een aanvraag indienen. Dat is mogelijk via onderstaande link.
https://www.leergeld.nl/twenterand
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.