Financien

Steunfonds

Voor sommige ouders zijn de kosten voor excursies, of voor de reis naar de Passie lastig op te brengen. Vanuit het steunfonds kunnen zij een bijdrage krijgen. We vragen al onze ouders een vrijwillige bijdrage voor dit solidariteitsfonds. Op die manier kunnen we samen zo veel mogelijk leerlingen de gelegenheid bieden om evangelisch onderwijs te volgen.
Het aanvraagformulier voor een bijdrage uit het steunfonds vindt u hier.

Tegemoetkoming reiskosten

Onderdeel van het steunfonds is de regeling tegemoetkoming reiskosten. De regeling geldt in principe voor alle ouders van wie één of meer kinderen met het openbaar vervoer naar de Passie reizen. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op de werkelijke reiskosten en de hoogte van het gezinsinkomen. U vindt de regeling onder deze link.
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.