Aanmelden

De aanmeldprocedure

De scholen voor voortgezet onderwijs in onze regio hebben samen afspraken gemaakt over de aanmeldprocedure. 
In veel gevallen zult u het aanmeldformulier via de basisschool ontvangen. U kunt de formulieren ook hieronder downloaden.
Na invulling stuurt de basisschool de formulieren medio maart naar de Passie. In april ontvangt u van ons bericht over de plaatsing.


Welkomstgesprekken

We vinden het belangrijk om de leerlingen goed te leren kennen. Daarom houden we na de plaatsing met elke leerling een welkomstgesprek. Uiteraard bent u daarbij als ouder van harte welkom.


Kennismaking met de klas

In de maand juni nodigen we uw zoon of dochter uit voor een kennismakingsmiddag met de mentor en de nieuwe klas. De leerlingen ontvangen dan ook de informatie die voor de eerste week na de zomervakantie belangrijk is.


Aanmeldformulieren

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.