Ziekmelden en verlof

Ziekmelden en verlof

Voor ziekmelden of het aanvragen van verlof kunt u contact opnemen via: verzuimwierden@passie.net 

U kunt ook bellen met: 088-3372820.

Te laat

Een leerling die te laat op school komt, moet zich melden bij de conciërge. Hij bepaalt of het geoorloofd of ongeoorloofd te laat is. Soms vraagt hij om de volgende dag een briefje mee te nemen van u als ouders.
 

Ziekteverzuim

Bij ziekte verwachten we dat ouders dat aan het begin van de schooldag melden.
Is een leerling langer dan één dag ziek, dan verwachten we zodra hij of zij weer op school is een briefje van de ouders. Dat kan via een verzuimmelding uit het folderrek bij de conciërge.
Als uw zoon/dochter tijdens zijn/haar afwezigheid een School Examen mist, of heeft gemist, moet dit voor het begin van een School Examen gemeld zijn. Dit kan telefonisch, maar de school moet daar ook een schriftelijke verklaring van hebben. Als u gebeld hebt, zorg dan dat u ook zo snel mogelijk een schriftelijke verklaring van de afwezigheid inlevert. Dit kan door een briefje aan uw kind mee te geven of door een mail te sturen.
 

Verlof

Verlofaanvragen kunt u doen door een verlofbriefje in te vullen. In het verzuimprotocol kunt u lezen waarvoor een leerling juist wel of juist geen vrij kan krijgen.
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.