Kwaliteit

Resultaten
We werken hard om uitstekende kwaliteit te bieden. Op dit moment zijn alle resultaten waar de inspectie op toeziet op of boven het landelijk gemiddeld.  De examenresultaten van de afgelopen jaren waren goed. En veel leerlingen slaagden met een extra vak en enkele leerlingen zelfs met twee extra vakken.
In 2020 bezocht de inspectie ons voor het laatst. Dat was om te onderzoeken hoe ons onderwijs rond burgerschap er uitzag. Dat bleek dik in orde. We kregen de complimenten voor ons aanbod en de openheid waarmee we met de leerlingen spreken over belangrijke en soms kwetsbare onderwerpen.

 
Scholen op de kaart
Op de website www.scholenopdekaart.nl staat van veel scholen in Nederland informatie over onder andere de kwaliteit. Een overzichtelijk hulpmiddel om achtergrondinformatie te krijgen en scholen met elkaar te vergelijken.
 
Monitoring resultaten
Uiteraard houden we onze resultaten goed in de gaten. We vergelijken rapportgemiddelden met voorgaande rapporten en met de normen voor de overgang en het eindexamen. Daar waar nodig nemen we actie om bij te sturen. Om vast te stellen of de resultaten van de individuele leerlingen op niveau zijn nemen we in de eerste drie leerjaren volg- en adviestoetsen van het CITO af. Dat is een landelijk geijkt meetinstrument.
 
Slaagpercentage vmbo-tl havo   vwo     
2017 97% 100% 100%
2018 98% 92% 92%
2019 98% 90% 96%
2020 98% 98% 100%
2021 96% 94% 97%


 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.