Ons onderwijs

Het doel van ons onderwijs is dat jij als christen, met jouw talenten je plek in Gods Koninkrijk inneemt. Daarom vinden wij het belangrijk dat:
•    je merkt dat je gewaardeerd wordt en anderen waardeert;
•    je je talenten ontdekt, ontwikkelt en inzet;
•    je initiatief neemt en verantwoordelijkheid draagt.
 
Wat dat voor ons betekent
Dat betekent dat we jou positief benaderen en dat wij je helpen om je talent te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten. Wij helpen je … jij zult het zelf moeten doen! We hebben hoge verwachtingen van je. Van je talenten en van je inzet. Tegelijk mag je bij ons fouten maken. Zolang je er maar van leert. Net als wij.
 
Wat dat voor ons onderwijs betekent
In ons onderwijs vinden we het contact met betrokken vakdocenten erg belangrijk. Docenten die jou kennen en serieus nemen. Docenten die passie voor hun vak hebben en jou daar enthousiast voor krijgen. In de loop van de jaren verwachten we steeds meer zelfstandigheid van je. We beseffen daarbij dat we geen dingen van je kunnen vragen die je niet eerst geleerd hebt. In de onderbouw ligt daarom veel nadruk op het opdoen van kennis en het leren van vaardigheden. In de bovenbouw ligt meer nadruk op zelfstandigheid. Maar ook daar vinden we het belangrijk dat je bekwame inspirerende docenten hebt.
 
Ons geloof
Docenten en leerlingen komen uit heel verschillende kerken. Het is bijzonder om te merken dat die verschillen geen tegenstellingen zijn, maar aanvullingen. De basis is voor ons allemaal gelijk: God is onze Vader en wij geloven alles wat Hij in de Bijbel over Zichzelf bekend maakt. Hoe
we ons geloof beleven is voor iedereen verschillend. Op de Passie is het heel gewoon om het daarover te hebben en om daarin van elkaar te leren. Bijvoorbeeld tijdens het openingskwartier. Misschien heb jij al de keuze gemaakt om Jezus te volgen. Misschien zit jij nog vol vragen? Op de Passie
geven we je alle ruimte om je vragen te stellen in de hoop dat jij ook zult ontdekken dat God er voor je is.

Openingskwartier en sing-in
Ongeveer één keer in de maand is er een viering in de vorm van een sing-in. We prijzen samen onze God en vragen Hem om een zegen over het werk. Leerlingen spelen bij de sing-in de hoofdrol. Op de andere dagen is er tussen het eerste en tweede lesuur een openingskwartier. Ook dan bidden we samen en spreken we over of zingen we voor onze God. Daarom heb je bij ons elke dag een Bijbel nodig.
 
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.