Ons onderwijsaanbod

Theoretische Leerweg, havo, vwo en gymnasium. Dat zijn de opleidingen die je op onze school kunt volgen. Binnen die opleidingen kun je kiezen voor verschillende vakken en soms voor leuke extra’s.
Wij willen graag dat al jouw talenten de ruimte krijgen.

Onderbouw
In de eerste jaren leg je de basis. Je leert nieuwe vakken kennen. We helpen je met huiswerk om te gaan hoe je je toetsen zo goed mogelijk maakt. We checken regelmatig of je op het goede niveau zit. Op rapportvergaderingen bijvoorbeeld, maar ook door in leerjaar 1, 2 en 3 niveau- toetsen van het Cito af te nemen. Aan het eind van het tweede jaar weten we dan zeker dat je op het goede niveau zit.

Gymnasium
Het gymnasium is een prachtige opleiding op vwo-niveau en betekent dat je naast de moderne vreemde talen, ook twee klassieke talen volgt, namelijk Latijn en Grieks. De klassieke talen vragen een andere manier van studeren. Het is soms echt puzzelen! En met deze talen leer je ook veel over de oude cultuur en zelfs over filosofie uit de klassieke tijd. De Romereis in de bovenbouw is daarnaast een leuk extraatje! Maar vooral de extra uitdaging zorgt ervoor dat al die jaren op de Passie een geweldig leerzame tijd voor je zullen zijn.

Bovenbouw vmbo
Op het vmbo kies je aan het eind van het tweede jaar één van de vier sectoren: economie, zorg & welzijn, techniek of groen. Elke sector heeft in elk geval de vakken godsdienst, Nederlands, Engels, wiskunde, lichamelijke opvoeding, culturele kunstzinnige vorming en maatschappijleer. Daarnaast heb je in de sector een aantal verplichte sectorvakken en een aantal keuzevakken.
In de bovenbouw verwachten we dat je al een stuk zelfstandiger bent. Dat wordt in de lessen van je gevraagd en bijvoorbeeld bij het maken van je sectorwerkstuk. Een grote opdracht die je samen met een klasgenoot maakt en waarbij je meer leert over de sector die je hebt gekozen.

Bovenbouw havo, vwo en gymnasium
In de bovenbouw van havo, vwo en gymnasium kies je aan het eind van klas 3 een profiel. Daarin word je goed voorbereid op je vervolgopleiding. Je kunt kiezen uit: natuur & techniek, natuur & gezondheid, economie & maatschappij of cultuur & maatschappij. Verplichte vakken zijn hier: godsdienst, Nederlands, Engels, lichamelijke opvoeding, culturele kunstzinnige vorming en maatschappijleer. Uiteraard wordt in de bovenbouw heel wat zelfstandigheid van je verwacht. Het profielwerkstuk dat je gaat maken is een soort meesterproef waarin je laat zien dat je zelfstandig onderzoek kunt doen. Het exacte aanbod staat op onze website. Je wordt in je keuze begeleid door de mentor en de decaan.

 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.