Passie Plus, Prisma en Passie voor de wereld

Bij ons op school leer je van alles in de vaklessen, maar ook daarbuiten hebben we een prachtig programma waarmee je je talenten kunt ontwikkelen en waarin je leert wat je met die talenten voor anderen kunt betekenen.

Talenten
Naast de vakken die je volgt, is In het rooster van de onderbouw en van de bovenbouw ruimte voor extra’s. 
In de onderbouw kun je tijdens Passie Prisma kiezen voor extra’s die je leuk vindt of die je nodig hebt. Elke week zijn er twee lessen voor Passie Prisma. Het jaar is in gedeeld in een aantal blokken van steeds zo’n 6 tot 8 weken. Vooraf schrijf je je in voor de Prisma activiteit die jij leuk of nuttig vindt. Per blok verschillen de mogelijkheden waar je uit kunt kiezen. Dat kan extra ondersteuning zijn, zoals bijles voor een bepaald vak, hulp bij het plannen of tijd om onder begeleiding aan je huiswerk te werken. Je kunt ook kiezen voor een activiteit die aansluit bij je talent of interesse. 
 
Keuzewerktijd in de bovenbouw is niet alleen bedoeld om te werken aan je huiswerk, je sectorwerkstuk of profielwerkstuk. Je kunt ook kiezen om die tijd te besteden aan bijvoorbeeld de geluidstechniek, de schoolband, het orkest of de organisatie van het schoolfeest.
Ook in de alternatieve lesweken organiseren we vaak activiteiten waarbij je meer dan alleen je hoofd gebruikt. Creatieve workshops, culturele activiteiten, een escaperoom of meehelpen met de Koningsspelen zijn een paar voorbeelden van de verschillende activiteiten die je tegen kunt komen. 
Bij ons op school leer je van alles in de vaklessen, maar ook daarbuiten hebben we een prachtig programma waarmee je je talenten kunt ontwikkelen en waarin je leert wat je me die talenten voor anderen kunt betekenen.

Passie voor de wereld
We vinden het belangrijk dat je ontdekt wat jij met je talenten voor anderen kunt betekenen. Niet pas straks als je volwassen bent, maar nu al! Daarvoor hebben we verschillende activiteiten, van meehelpen met Stichting Present, een jongerenprogramma verzorgen in het asielzoekerscentrum tot het adopteren van een gezin in een achterstandssituatie. Maar ook bij een opruimactie in de wijk kun je met je klas ingeschakeld worden. Veel van onze leerlingen werken ook graag mee bij de organisatie van zulke activiteiten en regelen van alles zelf: het plan opstellen, de financiën en de organisatie regelen en de communicatie verzorgen. Zo komen andere talenten van je aan bod en het werken in dit project zorgt ook voor een nog betere band met je klasgenoten.
De Roemeniëreis in leerjaar 3 is een heel bijzonder onderdeel van Passie voor de wereld. Verderop lees je daar meer over.
 
Kunstvakken
De kunstvakken vinden we erg belangrijk. Onze God is een creatieve God en met ons muzikale en beeldende talent kunnen we daar iets van laten zien. Het vak dans en drama bieden we aan in leerjaar 1. Het helpt je om vrij te presenteren. Ook leer je daar een aantal sociale vaardigheden. In de examenklas kun je een kunstvak als examenvak kiezen.

Cambridge Engels
Vanaf klas 2 vwo bieden we leerlingen die meer uitdaging aankunnen de mogelijkheid om Cambridge Engels te volgen. In leerjaar 1 wordt een toelatingstoets afgenomen. Als je Cambridge wilt volgen en je de toets haalt, dan krijg je vanaf klas 2 één uur Cambridge in de week. Aan het einde van het vijfde jaar wordt het examen afgenomen. Als je daarvoor slaagt ontvang je het CAE certificaat. Dit certificaat wordt wereldwijd geaccepteerd als een bewijs van hoog niveau Engels. 

Passie Plus 
Sommige leerlingen hebben aan alle vakken en extra’s niet genoeg. Als je hoog- of meerbegaafd bent en meer nodig hebt, kom je misschien voor Passie Plus in aanmerking. Je mag dan in overleg met een begeleider zelf kiezen welke lessen je bijwoont en welke lessen je gebruikt om te werken aan een zelfgekozen uitdaging. De afgelopen jaren hebben leerlingen op die manier heel bijzondere dingen geleerd en gedaan. Een cursus Spaans volgen bijvoorbeeld, of een onderzoek doen, een gedichtenbundel schrijven, een website bouwen of een applicatie voor een game. 

Studieplein
Tussenuren beperken we tot een minimum. Bij ziekte vervangen we de lessen zoveel mogelijk of wordt het rooster aangepast zodat je later begint of eerder naar huis kunt. Als er toch een tussenuur ontstaat, dan kun je je tijd zinvol besteden. Bovenbouwleerlingen hebben daarvoor het studieplein.

 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.