Studiekosten

Ouderbijdrage
Voor het cursusjaar 2018-2019 is het bedrag, in overleg met de MR, vastgesteld. Het bedrag varieert per leerjaar van € 103 tot € 133. In de brief die ouders ontvangen staat meer informatie over de besteding van de bijdrage en over de wijze van betaling. De ouderbijdrage is vrijwillig. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u ook informatie over excursies en buitenlandreizen.

Steunfonds
Sommige ouders maken hoge kosten om één of meerdere kinderen naar de Passie te laten reizen. Degenen onder hen die minder draagkrachtig zijn, willen we in de kosten tegemoet komen. Daarvoor is er het steunfonds. We vragen al onze ouders een vrijwillige bijdrage voor dit solidariteitsfonds. Op die manier kunnen we samen zo veel mogelijk leerlingen de gelegenheid bieden om evangelisch onderwijs te volgen.

Verzekering
De school heeft een beperkte aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze dekt alleen schade die ontstaan is door verwijtbaar gedrag van de school of docenten en is geen vervanging voor de particuliere WA-verzekering van ouders c.q. leerlingen. De school heeft voor alle leerlingen een doorlopende reisverzekering, die geldig is voor alle buitenschoolse activiteiten.
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.