Toelating en wervingsmomenten

Identiteit
De Passie is een evangelische school. Dat houdt in dat we overtuigd christelijk zijn in ons denken en ons gedrag. Ons motto is ‘Jouw bestemming, onze passie’. We willen niets liever dan dat de leerling tot zijn of haar bestemming komt in het licht van Jezus Christus. Dat wil in de praktijk zeggen dat we een school zijn waar de Bijbel als Waarheid wordt genomen en dat we uit de Bijbel willen leven en werken. Daarom vragen we van leerlingen en/of ouders om christen te zijn en dat dit tot uiting komt door actieve deelname aan een christelijke kerk of gemeente. Om deze reden wordt ook gevraagd om de grondslag van de school te onderschrijven en vragen we daar tijdens het kennismakingsgesprek op door.
Voor de plaatsing geldt dat het advies van de basisschool voor ons leidend is. Bij twijfel over plaatsing nemen we altijd contact met de basisschool op. Over de plaatsing wordt u per brief geïnformeerd. Mocht u het met de plaatsing niet eens zijn, dan gaan we daarover het gesprek aan. U kunt ook een second opinion aanvragen. Met andere scholen in de regio hebben we daar afspraken over gemaakt. De uitslag van het second opinion is bindend. Kosten van deze second opinion zijn in principe voor de ouders.

Leerlingenwerving
Elk jaar houden we meerdere activiteiten om nieuwe leerlingen en ouders de kans te geven de school goed te leren kennen. Op woensdag 18 november 2020 houden we de eerste kennismakingsmiddag: de Sneak Peek. Groep 8 leerlingen komen dan massaal naar De Passie om op een speelse en actieve manier kennis te maken met onze school. 
Op donderdag 7 en vrijdag 8 januari zijn de open lesmiddagen. Hier ligt de nadruk op het kennismaken met de lessen die wij op onze school geven.
Het Open Huis, op donderdag 28 januari 2021 is een prima gelegenheid om de sfeer te ervaren. De voorlichtingsavond(en) mag u uiteraard ook niet missen. En verder is er de mogelijkheid om een dag mee te lopen op een gewone lesdag. 

Zij-instroom
Het komt regelmatig voor dat leerlingen in hogere leerjaren instromen. In de vierde klas havo of vwo bijvoorbeeld. Met hen voeren we altijd een intake-gesprek. Samen stellen we de profielkeuze vast en bekijken we welke begeleiding het beste bij de leerling past. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de sectorleider van de bovenbouw. Voor deze leerlingen is er uiteraard ook de mogelijkheid om een gewone lesdag mee te lopen.
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.