Veiligheid

Het veiligheidsbeleid van de school is in de eerste plaats gericht op de veilige sfeer: aandacht en warmte voor alle mensen in de school. Elke leerling en elke medewerker draagt aan die veilige omgeving bij.
Het voorkomen, signaleren en aanpakken van pestgedrag ervaren we als een belangrijke opdracht. Vanaf de start van elk leerjaar besteden we samen met de leerlingen aandacht aan dit thema. Leerlingen kunnen pestgedrag melden bij onze vertrouwenspersonen mevr. J. Holtrust (jholtrust@passie.net) en meneer D. van Ommen (dvanommen@passie.net), die daarvoor aanspreekpunt zijn.

Soms gaan er dingen mis. Klachten van ouders of leerlingen nemen we altijd serieus.
 
Klachtenprocedure
Op de Passie kunnen klachten op drie niveaus worden afgehandeld. Bij voorkeur wikkelen we vragen en klachten af in de directe communicatie tussen leerling, ouder en medewerker. Lukt dit onvoldoende dan kan de directeur de partijen tot elkaar proberen te brengen.
Als dat niet naar tevredenheid is afgehandeld kunt u als ouder of jij als leerling een klacht indienen over een beslissing of het gedrag van de betreffende persoon. Hiervoor is de school aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs). Uw klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken.
 
Een eventuele klacht kunt u indienen bij het secretariaat van deze commissie. De gegevens van de Klachtencommissie zijn:
 
Landelijke Stichting GCBO
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Tel: 070 - 386 16 97, e-mail: info@ecbo.nl

De klachtenregeling kunt u downloaden op de website.
 
Vertrouwenspersoon
In het geval van klachten met betrekking tot seksuele intimidatie, discriminatie of agressie kun je als leerling, of kunt u als ouder terecht bij de interne vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon functioneert als een luisterend oor en geeft de route aan die gevolgd kan worden.
 
De vertrouwenspersonen op onze school zijn:
mevr. J. Holtrust (jholtrust@passie.net)
dhr. E. Jacobi (ejacobi@passie.net)
dhr. D. van Ommen (dvanommen@passie.net).
 
Externe vertrouwenspersoon

Soms kan het prettiger zijn om een externe te raadplegen. Dat kan bij onze externe vertrouwenspersoon van Viaa in Zwolle, de heer Grit. De externe vertrouwenspersoon heeft met name een taak wanneer er in de school sprake is van klachten met betrekking tot seksuele intimidatie, discriminatie
of agressie. De externe vertrouwenspersoon helpt en/of bemiddelt en hij ondersteunt een klager bij de te volgen klachtenprocedure.
 
Dhr. H. Grit van Viaa is onze externe vertrouwenspersoon. Zijn contactgegevens zijn: h.grit@viaa.nl, tel.nr. 038-4255542.
 
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.