Voorwoord door bestuurder

Beste ouders en leerlingen,
 
Elk jaar starten we samen met leerlingen en hun ouders het nieuwe schooljaar. In deze bijeenkomsten zingen en bidden we samen. Het hoogtepunt van de avonden is het zegenen van de leerlingen. De leerlingen staan in het midden met daaromheen ouders en medewerkers van de school. Zo gaan zij met Zijn zegen het nieuwe schooljaar in. 
 
Ook dit schooljaar gaan de leerlingen gezegend het nieuwe schooljaar in; maar door de maatregelen rondom het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus zag het er net iets anders uit. Dankbaar zijn we, omdat we na bijna een halfjaar van afstands- en hybrideonderwijs, onze leerlingen weer allemaal op school mogen ontvangen. 
 
We weten nu nog niet hoe het schooljaar 2020-2021 door de coronacrisis zal verlopen. Kunnen we klassikaal les blijven geven of zal een eventuele opleving van het aantal besmettingen onze regering opnieuw dwingen tot het nemen van maatregelen die ook onze scholen zullen treffen? We hopen op en bidden voor ‘normale’ lessituaties, maar houden ook rekening met eventuele nieuwe vormen van afstands- of hybrideonderwijs.
 
Wel weten we dat we dit nieuwe schooljaar onze (nieuwe) leerlingen weer hebben verwelkomd! We stonden en staan weer voor hen klaar. Samen laten we talenten van leerlingen stralen in én buiten de lessen, thuis of op school, achter een scherm of oog-in-oog met de docent. 
 
Onze missie blijft dezelfde: onze leerlingen uitstekend voorbereiden op de juiste plek in het vervolgonderwijs én helemaal op hun plek in Gods Koninkrijk. Jouw bestemming, onze passie!
Daarbij weten we dat God niet gebonden is aan een plaats, tijd of corona. 
 
Zo spreken we Zijn zegen uit over leerlingen, over u en onze medewerkers en starten we met een mooi nieuw schooljaar.

 
Ontvang de zegen van de Vader
Ontvang het leven dat Hij geeft
Ga in de kracht van Zijn genade
Ga met de vrede van zijn Geest

(Uit: Zegen van Reyer)
 
Gerard Toonen
Bestuurder de Passie scholen
e-mail: gtoonen@passie.net 
tel.: 088 337 27 00

 
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.