Wat we van elkaar verwachten

Op school hebben we een aantal leefregels. Daarin staat wat we van jou verwachten en wat jij van ons kunt verwachten. De grootste leefregel komt rechtstreeks uit de Bijbel: we hebben onze God
lief boven alles en onze naaste als onszelf. Daar willen we ons op de Passie voor inzetten.

Natuurlijk zijn er ook gewoon praktische regels. Die zijn bedoeld om het leven en leren op school zo goed en aangenaam mogelijk te laten verlopen. We hebben ze ingedeeld in vier gebieden: omgaan met God, met elkaar, met de studie en met de omgeving. De regels gelden voor iedereen op onze school. Hieronder de korte samenvatting. Een uitgebreidere versie wordt elk jaar met de leerlingen besproken.

Onze omgang met God
We willen dat God de belangrijkste plaats in ons leven en dus ook op school heeft. We willen een school zijn waar iedereen kan groeien in zijn relatie met Hem.

Onze omgang met elkaar
We willen dat iedereen zich op school gewaardeerd voelt en de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en zichzelf te ontwikkelen.

Omgang met de studie
We zijn op school om te leren. We verwachten dat iedereen zich voor het leren van zichzelf en de ander maximaal inzet.

Omgang met de omgeving
We hebben samen de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met het gebouw, onze spullen en de omgeving van de school om te gaan. We willen bekend staan als zorgvuldig en gastvrij.

Omgang met elkaar
We willen dat iedereen zich op school gewaardeerd voelt en de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en zichzelf te ontwikkelen. Echt contact en echte aandacht vinden we belangrijk. In de school en op het plein willen we niet dat mobieltjes gebruikt worden. Daarom blijft je mobiel ‘thuis of in de kluis’.

Leerlingenstatuut
In het leerlingenstatuut staan allerlei afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Je hebt natuurlijk recht op goed onderwijs, goede toetsen en een eerlijke beoordeling. Hoe we daar voor zorgen staat in het statuur beschreven. Van jouw kant verwachten we dat je je inzet voor jezelf en voor anderen. Ook daarover staat van alles in het statuut. Verder staat er bijvoorbeeld in op welke manier de leerlingen zelf activiteiten kunnen organiseren. Via de website kun je het leerlingenstatuut bekijken.

Beroepscode voor medewerkers
Alle medewerkers hebben zich verbonden aan een beroepscode, waaraan zij hun professionele gedrag toetsen. Ze beloven daarin op een professionele manier om te gaan met leerlingen en open te staan voor suggesties van elkaar en van de ouders.

Gebruik beeldmateriaal
Jaarlijks bezoekt een fotograaf de school voor het maken van foto’s van klassen, leerlingen en de school in bedrijf. Daarnaast worden gedurende het schooljaar foto’s gemaakt van diverse activiteiten. Deze foto’s gebruiken we soms voor promotiemateriaal, zoals de schoolgids of posters en flyers. Alleen als u daar toestemming voor geeft, wordt beeldmateriaal voor publicatie gebruikt.
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.