Jouw sollicitatie

Voordat je solliciteert

Je kunt op onze website veel informatie vinden over onze scholen, onze identiteit en onderwijs, en hoe we als organisatie invulling geven aan onze missie “Jouw bestemming, onze Passie”.
Heb je vragen over de openstaande vacatures of onze organisatie? We staan je graag te woord! Je kunt ons bereiken via:

Onze scholen

bekijk agenda

Locatie Utrecht

088 3372800
utrecht@passie.net

Locatie Wierden

088 3372820
wierden@passie.net

Locatie Rotterdam

088 3372730
rotterdam@passie.net

Arnhem (EBS de Rank)

026 389 02 47
directie@ebsderank.nl

Deventer (EKC de Olijfboom)

0570 820225
directie@ekcdeolijfboom.nl

Ede (EBS de Rots)

0318 769334
directie@ebsderots.nl

Houten (stafkantoor)

088 3372700
peno@passie.net

Is er op dit moment geen geschikte openstaande vacature en ben je wel geïnteresseerd en enthousiast om in de toekomst bij de Passie te komen werken? We ontvangen dan graag je profiel via een open sollicitatie.

Het sollicitatieproces

Solliciteren

Je sollicitatie (motivatiebrief en up-to-date CV) stuur je naar het in de vacature aangegeven emailadres. We vragen je in je brief specifiek in te gaan op je christelijke levensovertuiging en hoe jij daar inhoud aan wilt geven binnen de Passie. Wanneer we jouw sollicitatie hebben ontvangen, ontvang je zo snel mogelijk een reactie van ons.

Selectie

Wij bekijken je gegevens zorgvuldig en bepalen of je binnen het profiel past van de vacature waarop je solliciteert. Je ontvangt vervolgens een uitnodiging voor een gesprek of een afwijzing.

Als je een open sollicitatie stuurt, kijken we of er op dat moment een geschikte vacature is en anders houden we, met jouw toestemming, je gegevens in portefeuille.

Gesprekken

De sollicitatiegesprekken vinden over het algemeen plaats op de locatie waar je gesolliciteerd hebt. Meestal zul je het gesprek voeren met de locatiedirecteur en een of enkele teamleden.

Verloopt het eerste gesprek naar wederzijdse verwachting dan krijg je de gelegenheid een proefles te geven of een functiegericht casus uit te voeren.

Bij managementvacatures kunnen er meer mensen betrokken zijn bij de gesprekken en maakt een assessment onderdeel uit van de procedure.

Arbeidsvoorwaarden en aanstelling

Onze arbeidsvoorwaarden kun je vinden in de onderwijs-cao die voor jou van toepassing is (primair of voortgezet onderwijs). De specifieke voorwaarden voor jou lichten we in een arbeidsvoorwaardengesprek aan jou toe.

Als alle stappen naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, dan verwelkomen wij je graag als nieuwe collega! Je ontvangt een arbeidsovereenkomst en we vragen je enkele formulieren in te vullen om de formele procedure af te sluiten.

Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Omdat de Passie een onderwijsinstelling is, vragen wij om een Verklaring omtrent Gedrag. De kosten hiervan worden door de Passie vergoed.