Kunstcarrousel

Onze eerste klassen hebben vandaag een kunstcarrousel doorlopen.

In verschillende workshops hebben ze kennisgemaakt met allerlei kunstvormen van muziek tot en met zandtafels.