Niet alles gaat altijd vanzelf

Les volgen op de middelbare school gaat niet altijd van zelf. Soms is er iets aan de hand.

Bijvoorbeeld als er sociaal-emotioneel problemen zijn. Óf het loopt even niet lekker in het gezin of de  familie. Ook diagnoses als AD(H)D of ASS kunnen de ontwikkeling van de leerling beïnvloeden.

Wat kunnen wij doen

Veel problemen of oorzaken kunnen wij niet veranderen. Wel proberen we te helpen waar we dat kunnen. We richten ons daarbij altijd op de ontwikkeling van de leerling. Als er aanpassingen nodig zijn, worden deze met de leerling en de ouders/verzorgers besproken en vastgelegd in een handelingsplan. Hieronder een aantal voorbeelden:

Gesprekken over welbevinden en bieden van structuur

Voorlichting van de klas

Verlengde tijd voor toetsen

Gebruik van laptop

Training beter omgaan met faalangst

Sociaal vaardigheidstraining

Extra begeleiding

Voor sommige begeleiding wordt een bijdrage van de ouders verwacht. Onze school heeft ook een leerlingenpsycholoog. Deze kan in maximaal vijf gesprekken met een leerling proberen een probleem behapbaar te maken. Als dit niet voldoende is, verwijzen we naar hulpverlening buiten de school.

De samenstelling van het zorgteam op onze school.

Mevr. E. Jansen is onze leerlingpsycholoog. Ze werkt op maandag in Utrecht.

Vier coördinatoren leerlingbegeleiding

Zij zijn verantwoordelijk voor het pedagogische klimaat in hun sector en zij zijn het eerste aanspreekpunt voor mentoren en sectorleiders op het gebied van leerlingenzorg en/of dyslexie.

Brugklas en vmbo-gt 2 t/m 4 Dhr. A. Helder, coördinator leerlingbegeleiding

havo klas 2-3 Mevr. M. Rijke, coördinator leerlingbegeleiding

havo klas 4-5 Mevr. J.M. Schoonderbeek, coördinator leerlingbegeleiding

vwo klas 2 t/m 6 Mevr. J. Oosterom, coördinator leerlingbegeleiding

Daarnaast zijn als dyslexiecoach werkzaam op de school: mevr. H. Kwantes en mevr. C. van der Poel.

Meer uitdaging

Ben je hoogbegaafd of heb je extra uitdaging nodig? We bieden maatwerk aan leerlingen die hoog- of meer begaafd zijn. We hebben op school een talentcoördinator die met leerlingen in gesprek gaat over wat passend is. Er zijn mogelijkheden voor extra vakken, voor uitdagende schoolprojecten zoals de lego-league, voor eigen projecten, voor deelname aan externe activiteiten zoals U-talent, en in een beperkt aantal vakken kan versneld examen gedaan worden.

Of je als leerling in aanmerking komt voor extra uitdaging beslissen we in de loop van de brugklas. Daarbij kijken we naar de testen en adviezen die er zijn (Cito, CBO, intelligentieonderzoek) én naar de manier waarop jij je schoolwerk doet.

TING Huiswerkbegeleiding

In onze school zit een afdeling van TING huiswerkbegeleiding. Dit programma is voor eigen rekening. Meer informatie over is hier te vinden.