Kwaliteit en Resultaten

Een goede school, de leerling voelt zich thuis

Een school waar iedere leerling een plekje heeft en zich veilig voelt, is natuurlijk ook een school waar goed onderwijs gegeven wordt.

Op de Passie houden we de kwaliteit zelf goed in de gaten. Daarnaast maakt de Inspectie voor het Onderwijs jaarlijks een beoordeling van onze school. Deze beoordelingen vind je op hun website.

Natuurlijk zijn we trots op onze examenresultaten:

  • vmbo gt 98%
  • havo 99%
  • vwo 100%

We laten graag meer zien van de kwaliteit van onze school via de link ‘Scholen op de kaart’.

Missie en Visie

Het is de opdracht die we onszelf stellen. We zetten ons dagelijks in om hem – in Gods kracht – waar te maken.

Het is ons verlangen dat onze leerlingen midden in de samenleving, op de plaats die God hen geeft, herkenbaar zullen zijn. Herkenbaar, niet zozeer als leerlingen van de Passie, maar als leerlingen en volgelingen van Jezus.

Ons verlangen is dat elke leerling de school verlaat met een diploma én een helder beeld van zijn bestemming, van zijn talenten en hoe hij die voor zijn Schepper wil inzetten.

Verder zetten we ons ervoor in dat ook onze medewerkers met hun eigen talenten bijdragen aan de missie van onze school en het waarmaken van onze belofte.