Blijvende impact op mensenlevens

Ben jij mijn nieuwe collega?

Bekijk de vacatures

Arco van Wessel is sinds 2021 bestuurder van de Passie scholengroep, 3 basisscholen en 3 scholen voor voortgezet onderwijs op verschillende locaties in Nederland. Voordat Arco bestuurder van de Passie werd, was hij directeur van de Passie Utrecht. Daarvoor werkte hij in internationale hulpverlening en internationale samenwerking en heeft hij lang in het buitenland gewoond. Arco dacht niet meteen aan onderwijs toen hij werk zocht in Nederland. Iemand wees hem op het onderwijs en dat zette aan het denken. “Het mooie van onderwijs is dat je impact hebt op mensenlevens. De beroemde schrijver Tolkien schreef in een brief dat lesgeven vermoeiend en uitputtend is en dat hij maar zelden ervoer dat zijn lessen effect hebben. Maar, zo gaat hij verder, ik zou willen dat ik mijn eigen docenten nu alsnog kon bedanken en kon zeggen hoe vaak ik mij hun woorden nog herinner, ook al leek ik toen zo ongeïnteresseerd. Dat is de impact van onderwijs!”

“Ik vind het belangrijk om vanuit mijn christen-zijn te werken en de Passie is een scholengroep met een heel duidelijke christelijke identiteit. Dat is dan ook mijn belangrijkste drijfveer om dit werk te doen en dat herken ik ook bij veel collega’s. We leven uit ons geloof en we delen ons geloof.”

Het draait bij de Passie om onderwijs én vorming.
“Er wordt bij ons net als op veel andere scholen goed onderwijs gegeven, maar er is ook net zoveel aandacht voor vorming. Leerlingen moeten hun weg vinden in het leven en wij mogen hen daarin begeleiden. Wij willen graag dat leerlingen beseffen dat ze burgers zijn van Gods koninkrijk. Maar we leiden ze ook op tot burgers in deze maatschappij en hoe je daar als christen in staat. De docenten spelen hierin een centrale rol. Wat leven zij voor? Zijn hun keuzes zichtbaar? Hebben zij een levende relatie met God? Zie je dat terug in hun liefde voor andere kinderen?”

Toerusting medewerkers
“Vanaf het eerste sollicitatiegesprek is naast jouw persoonlijke situatie de christelijke identiteit van de Passie onderwerp van gesprek; ‘Wie is Jezus voor jou?’. Als je aangenomen bent krijg je een introductieprogramma en begeleiding op school. Daarnaast hebben we een bovenschools inductieprogramma, waarin nieuwe medewerkers van alle Passiescholen samenkomen op het centraal stafbureau en worden meegenomen in de geschiedenis, beroepscode en waarden van de Passie.

Ook op onze landelijke Passiedagen waarin medewerkers van de hele bij elkaar komen worden medewerkers verder toegerust in professionaliteit en identiteit.
Verder geeft elke school zelf, naast professionele, ook geestelijke toerusting aan de medewerkers. De collega’s beginnen de dag met de bijbel open en bidden voor elkaar en voor de leerlingen.”

Identiteit doorleven in alles
De Passie is evangelisch bijbelgetrouw. Dat wil zeggen dat Gods Woord belangrijk is voor ons, maar er is ook ruimte om je geloof expressief te uiten, denk aan sing-ins waar een muziekbandje van leerlingen is dat de aanbidding leidt. Voor medewerkers is het dat zij hun identiteit kunnen doorleven in alles. Op de Passie is er ruimte om je geloof te delen, daar genieten medewerkers echt van.

Werken bij de Passie
“De Passie bestaat bijna 25 jaar. In die tijd hebben we ons ontwikkeld tot een mooie organisatie. We streven naar hoge kwaliteit en presteren boven de norm. De VO-scholen hebben goede examenresultaten. Kwaliteit en identiteit gaan bij ons hand in hand. Daarom zoeken we mensen die Jezus willen volgen, maar tegelijkertijd ook mensen die bevlogen professionals zijn, die goed zijn in hun vak!”

Ben jij benieuwd naar het werken bij de Passie, bekijk de video.