Kwaliteit en resultaten

Kwaliteit en resultaten

We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en stellen ook voor onszelf ambitieuze doelen.

Elk schooljaar denken we na over onze doelen en maken we plannen om die doelen te realiseren. Daarbij kijken we verder dan de eisen die de onderwijsinspectie aan ons stelt. We streven niet alleen naar hoge scores, maar ook naar tevredenheid van leerlingen en ouders over het onderwijs en de vorming die we bieden, en over de organisatie, de communicatie en de sfeer op school.

Resultaten

Bij kwaliteit hoort natuurlijk ook dat onze leerlingen goede resultaten behalen.

In onderstaande tabel zijn de resultaten van het schooljaar 2021-2022 te vinden. We zijn trots op onze leerlingen en op onze collega’s vanwege dit mooie resultaat. Deze resultaten zijn behaald na drie jaar onderwijs dat door covid-maatregelen is beïnvloed.

                   Rotterdam          Utrecht             Wierden       
vmbo         100%                       98%                100%
havo             97%                       99%                  98%
vwo              96%                     100%                  97%

De cijfers krijgen nog meer glans als de vergelijking van de examenresultaten met andere scholen wordt gemaakt. Op alle drie de Passiescholen liggen de cijfergemiddelden van de examenresultaten van het Centraal Examen ruim boven de landelijke mediaanwaarden. Voor de cijfers van de vwo-kandidaten in Utrecht en Wierden hebben we het zelfs beter gedaan dan 93 van de 100 scholen met vwo! We zijn er enorm dankbaar voor. We wensen onze leerlingen heel veel succes toe op hun vervolgopleiding!

De examenresultaten (voortgezet onderwijs) en de scores op de eindtoetsen (basisonderwijs) vind je ook op de website scholen op de kaart.

Goed onderwijs vraagt om goed bestuur

Het bestuur van de Passie werkt volgens de code Goed Onderwijsbestuur. Naleving van deze code draagt eraan bij dat bestuur, directies, toezicht en medezeggenschap hun eigen taken vervullen en daarin goed functioneren en samenwerken.

Goed bestuur houdt onder andere ook in dat we op tijd plannen maken, die uitvoeren, nagaan hoe goed dat gaat, daarop bijsturen en vastleggen hoe het beter kan. Op de Passie streven we er steeds naar deze verbetercyclus te doorlopen en dat deel te maken van onze cultuur van besturen en leidinggeven.

Onze scholen

bekijk agenda