Wie zijn wij?

Wie zijn wij

De Passie is een scholengroep voor toonaangevend evangelisch bijbelgetrouw basis- en voortgezet onderwijs. Onze slogan is: jouw bestemming, onze passie!

Wij gaan ervoor dat onze leerlingen op de best mogelijke manier en met het best mogelijke resultaat voorbereid worden op het vervolgonderwijs. Maar nog liever willen we dat zij als kinderen van God en volgelingen van Jezus met hun eigen karakter en talenten van betekenis worden in onze maatschappij. Dat is onze belofte. Daar gaan wij voor.

Wat betekent evangelisch bijbelgetrouw?

Op onze scholen geven we evangelisch bijbelgetrouw onderwijs. Dat betekent dat de geweldige werkelijkheid van Gods liefde voor ons doorklinkt in de lessen en zichtbaar wordt in de sfeer op school. Alle medewerkers geloven dat de Bijbel Gods Woord is en kunnen vertellen over hun relatie met en vreugde in God.

De Passie is niet verbonden aan een kerk of stroming. Onze medewerkers zijn dat wel. Ze komen uit verschillende kerken. Samen genieten we van de verbondenheid die er is omdat we in één God geloven, én van de verschillen die we daarin mogen hebben.

Grondslag

In de statuten van de Passie is de levensbeschouwelijke identiteit van de Passiescholen vastgelegd. Daarbij verwijzen we naar de beginselverklaring van Missie Nederland.

 

Het wonderlijke verhaal van de Passie

In 1987 neemt Herman ter Welle vanuit ‘In de Ruimte’ het initiatief tot een middelbare school waar de Bijbel in alles doorklinkt. Meer dan twaalf jaar later ziet de eerste Passieschool het levenslicht in Utrecht. De Passie is inmiddels gegroeid en heeft zes scholen! In de tussentijd is er veel veranderd, maar de toewijding aan het evangelie is nog altijd te zien in onze scholen en bij onze medewerkers en leerlingen. In ons Passie Magazine lees je veel meer over het wonderlijke verhaal van de Passie.

De Passie heeft basisscholen in Ede, Arnhem en Deventer. De scholen voor voortgezet onderwijs vind je in Utrecht, Rotterdam en Wierden.

Onze scholen

bekijk agenda