Organisatie

Organisatie

De Passie heeft zes scholen, drie voor basisonderwijs en drie voor voortgezet onderwijs. Het college van bestuur wordt geadviseerd door het centraal managementteam dat bestaat uit de directeuren van de scholen, hoofd stafbureau en de bestuurssecretaris.

Centraal managementteam

 • Arco van Wessel, voorzitter college van bestuur
 • Renate de Jong, directeur de Olijfboom Deventer
 • Conny Ruitenberg, directeur de Passie Utrecht
 • Leendert van den Dool, directeur de Passie Wierden
 • Erik Hendriksen, directeur de Rots Ede en de Rank Arnhem
 • Johan Wijnhorst, directeur de Passie Rotterdam
 • Wim van Galen, directeur bedrijfsvoering
 • Janneke Witteman-Rietkerk, bestuurssecretaris

Lees hier het Reglement College van Bestuur en de managementstatuten vo en po.

Centrale staf

Het centraal stafbureau adviseert en ondersteunt de scholen en de bestuurder. De stafmedewerkers en de bestuurder werken vanuit het centraal gelegen kantoor in Houten.

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op de gang van zaken binnen de organisatie en het functioneren van de bestuurder. Klik hier voor het functieprofiel voor leden en het reglement van de raad van toezicht. De samenstelling van de raad van toezicht is als volgt:

 • Titia Cnossen (voorzitter)
 • Jaap Ketelaar
 • Tamme Spoelstra
 • Franklin Maduro
 • Jan Ruitenbeek
 • Esther Luttik
 • Rhona Kooi-Reijling

Wil je kennismaken met de leden? Klik hieronder op de rode button.

Medezeggenschap

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (mr). Het doel van de mr van de school is het zo goed mogelijk laten functioneren van de school, met inspraak van alle belanghebbenden. De belanghebbenden zijn de ouders, de leerlingen en het personeel.

 

Onze scholen

bekijk agenda