Titia Cnossen

Vanaf 1 april 2021 is Titia Cnossen (1957) lid van de raad van toezicht van de Passie met de portefeuille Governance. Per 1 januari 2024 is zij voorzitter.

“Kinderen en opgroeien hebben in mijn werk als wethouder altijd speciale aandacht. De uitdrukking ‘It takes a village to raise a child’ geeft weer dat de gemeenschap en daarmee ook het onderwijs om ouders heen staan bij de opvoeding van kinderen. Daarom zet ik mij graag in bij de raad van toezicht omdat de Passiescholen kinderen een christelijke basis geven voor de rest van hun leven.”

Titia is getrouwd, heeft drie volwassen kinderen en vijf kleinzoons. Sinds november 2021 is zij wethouder van de gemeente Lansingerland met o.m. Omgevingswet, Communicatie, WMO, Cultuur en Gezondheid in de portefeuille.

Jaap Ketelaar

Per 1 augustus 2017 is Jaap Ketelaar benoemd als lid van de raad van toezicht van de Passie.

“Wat mij motiveert om lid te zijn van de raad van toezicht van de Passie zijn een aantal dingen: Ik geloof in het belang van goed kwalitatief onderwijs voor de jonge generatie en daarbij gaat het niet alleen om kennisvermeerdering, maar ook om talentontwikkeling en persoonlijke vorming. De Passie heeft een hoog ambitieniveau op die gebieden en dat spreekt me aan: Durf te dromen en ga er voor!

Vanuit onze christelijke identiteit mogen we onze jeugd bevestigen in hun waarde voor God en een veilige omgeving bieden om in te groeien. En er niet alleen voor hen zijn, maar ook voor het personeel van de Passie. Met alle belanghebbenden onze rollen positief vervullen, zodat zij ook met vreugde hun werk kunnen doen. Ik wil daar binnen de raad van toezicht vanuit mijn kennis en ervaring aan bijdragen.

De Passie wil onze kinderen helpen om hun plek in de maatschappij in te nemen en mee te bouwen aan een gezonde samenleving. Een prachtig verlangen in een postchristelijke tijd waarin verbindend vermogen en visie zo nodig is. Het ‘mission’ programma maakt dat ze niet alleen leren met zichzelf en God bezig te zijn, maar ook met de mensen om hen heen. Top!”

Jaap (1966) is getrouwd met Alexandra en samen hebben zij drie getrouwde dochters en vijf kleinkinderen. Hij is predikant in Katwijk, begeleidt kerken in veranderingsprocessen en is trainer en coach op het gebied van leiderschap, missie en verandering.

(Neven)functies:

 • Bestuurslid van de stichting Global Mission Services

Tamme Spoelstra

Per 1 maart 2019 is Tamme Spoelstra benoemd als lid van de raad van toezicht van de Passie.

Ik werk met veel plezier aan Hogeschool Viaa als docentopleider wereldoriëntatie & burgerschapsonderwijs en als docentonderzoeker bij het Lectoraat Goede Onderwijspraktijken van de Educatieve Academie. En bij onze gezamenlijke masteropleidingen, de Master Leren Innoveren en de Master Educational Leadership. Bovendien ben ik als historicus en onderwijsadviseur betrokken bij het mede vorm en inhoud geven van het christelijk onderwijs. Ons land heeft christelijk onderwijs nodig om jonge mensen voor te bereiden op de toekomst. Deze voorbereiding begint met het hart, wat zo onlosmakelijk verbonden is met ons handelen en denken in en met de samenleving.

Goed toezicht houden is een vereiste, maar ook erg noodzakelijk om datgene wat met liefde is toevertrouwd aan de school door ouders en verzorgers te bewaken en uit te bouwen. Dan is bijbelgetrouw onderwijs voorwaardelijk, omdat dit streven de bedoeling van het evangelisch onderwijs in het hart raakt. De vorming van kinderen en jongeren tot verantwoordelijke burgers is voor mij dan ook een belangrijke motivatie om me in te zetten binnen de raad van toezicht van de Passie.

Ik ben getrouwd en samen hebben we vier kinderen en hun partners en twee kleinkinderen ontvangen.

Wij zijn meelevend lid van de Ontmoetingskerk in Hasselt.

(Neven)functies:

 • Docentopleider wereldoriëntatie & burgerschapsonderwijs aan de Hogeschool Viaa/pabo en docentonderzoeker bij het Lectoraat Goede Onderwijspraktijken en van de gezamenlijke masteropleidingen.
 • Fractievoorzitter van de ChristenUnie Zwartewaterland

Franklin Maduro 

Per 1 september 2021 is Franklin Maduro benoemd als lid van de raad van toezicht van de Passie.

“Mijn passie voor het onderwijs gaat terug naar de beginjaren negentig toen ik startte op de financiële afdeling bij het Apeldoorns College. De reden voor mij om toe te treden tot de raad van toezicht van de Passie is omdat ik het belang van goed evangelisch bijbelgetrouw onderwijs in Nederland zie. De bijbel geeft ons de volgende opdracht:

Spreuken 18:15 Het hart van de verstandige verwerft kennis, het oor der wijzen zoekt kennis.

Hoe mooi is het dan om mijn passie, visie en ervaring te mogen inzetten en daarmee het evangelisch bijbelgetrouw onderwijs in Nederland te bevorderen.”

Franklin (1967) trouwde in 1989 met Magda. Zij hebben twee zoons, Jonathan (1991) en Ronald (1995). Sinds 1 april 2021 zijn zij samen fulltime voorganger bij Evangelie Gemeente De Deur Rotterdam. Daarvoor heeft hij diverse functies bekleed binnen verschillende roc’s en de laatste jaren als manager Bedrijfsvoering bij de MBO Raad.

Na de HEAO-BE heeft Franklin de opleidingen post controller bij Nive Opleidingen en Register Valuator bij de Tias in Tilburg gevolgd.

(Neven)functies:

 • Voorganger bij Evangelie Gemeente De Deur
 • Directeur van Maduro Consultancy
 • Directeur ANBIbank BV

Jan Ruitenbeek

Vanaf 1 september 2022 is Jan Ruitenbeek lid van de raad van toezicht van de Passie met de portefeuille Financiën en is hij lid van de auditcommissie.

Samen met zijn vrouw zijn zij de trotse ouders van inmiddels vier volwassen kinderen. Hun kinderen hebben alle vier de middelbare school op de Passie gevolgd en hebben daar een plezierige, leerzame, maar vooral waardevolle tijd gehad. Les krijgen met een open bijbel en mede voorbereid worden op het christen-zijn in huidige maatschappij. Dat gunt Jan aan ieder kind en vindt hij het van belang dat de Passie met haar scholen in het primair en voortgezet onderwijs een zelfstandige plek houdt, en daar wil Jan zijn talenten voor inzetten.

Daarbij onderkent Jan dat het niet zijn verdienste is, maar dat hij zijn talenten van God heeft gekregen en Zijn hulp nodig is bij het inzetten daarvan. Niet voor niets is Psalm 127: 1a een alles zeggende tekst voor hem: “Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers”.  In die afhankelijkheid is het een waardevolle taak om lid te zijn van de raad van toezicht van de Passie.

Jan is in het dagelijks leven accountant bij Visser & Visser en betrokken lid bij CGK De Open Hof in Scherpenzeel.

Nevenfuncties:

 • Lid van de Commissie van Beheer van CGK De Open Hof
 • Penningmeester-bestuurslid bij Stichting IJsselzon
 • Penningmeester-bestuurslid bij Stichting Ondersteuning Hervormd Vreeswijk

Esther Luttik

Per 22 april 2024 is Esther Luttik benoemd als lid van raad van toezicht van de Passie.

Samen met haar man Johan en de jongste van hun vier kinderen woont Esther in een dorpje net onder Breda, waar zij zich jarenlang hebben ingezet in een evangelische gemeente. Tot een jaar geleden was Esther directeur-bestuurder en ondernemer in de christelijke kindervang. Op dit moment werkt zij vanuit haar consultancybedrijf dat zich richt op zorg, onderwijs en welzijn. Na de zomer start zij als bestuurder van een welzijnsorganisatie in Noord-Holland. Zij werkte in tal van functies, onder andere bij De Hoop GGZ, voor de Christen Unie-fractie in de Staten van Brabant. Maar ook was zij in de jaren met jonge kinderen thuis voor de zorg en opvoeding.

“Wat had ik graag mijn inmiddels volwassen kinderen in hun tienertijd onderwijs laten volgen op een Passieschool, waar onderwijs wordt geboden gestoeld op het evangelie van Jezus Christus en leerlingen en leerlingen begeleid worden in hun ontwikkeling tot waardevolle (christen)burgers in onze maatschappij. Vanuit mijn geloof wil ik mij daarom graag inzetten voor het mooie werk van de Passie.”

(Neven)functies:

 • Bestuurder bij een welzijnsorganisatie (vanaf augustus)
 • Directeur Markdal Consultancy
 • Voorzitter van het bestuur van Stichting Vrienden van De Hoop

Vanaf 22 april 2024 is Rhona Kooi-Reijling lid van de raad van toezicht van de Passie en tevens lid van de Commissie Identiteit en Kwaliteit.

Rhona is getrouwd met David, heeft twee kinderen en woont met haar gezin in de Zaanstreek.

In het dagelijks leven werkt zij als adjunct bestuurssecretaris en strategisch beleidsadviseur voor het Talland College in Noord-Holland. In haar werkzaamheden heeft zij veel te maken met organisatie, bestuur, governance en kwaliteitszorg.

“Ruim acht jaar heb ik met veel plezier lesgegeven aan mbo-studenten. Toen zich de mogelijkheid voordeed mijn onderwijservaring te gebruiken om te kunnen adviseren op strategisch niveau en thuis te worden in de governance van de organisatie, was dit een unieke kans. Het adviseren bij bestuurlijke vraagstukken vind ik interessant en heel waardevol!

Naast mijn werk ben ik actief in de gemeente Jerehsalem in Zaandam. Samen met mijn man maken wij deel uit van het leiderschap en ben ik een van de jeugdleiders. Ik doe dit uit grote passie en liefde voor Jezus. Hij is mijn grote voorbeeld en heeft een hoopvolle boodschap voor deze wereld”.

Het motiveert Rhona om lid te zijn van de raad van toezicht, door het combineren van een hoge mate van onderwijskwaliteit en een evangelische identiteit. “Het is uniek dat er binnen de scholen van de Passie naast kwalitatief goed onderwijs wordt gewerkt aan een stevige christelijke identiteit van de jeugd in een veranderende maatschappij.”