Visie en missie

Op de Passiescholen wordt hard gewerkt en veel geleerd. Want we vinden het belangrijk dat je uitstekend opgeleid de school verlaat en op de vervolgopleiding komt die helemaal bij je past.

Maar … echt tevreden zijn we pas, als je op de Passie steeds beter leert om Jezus te volgen en om – net zo als Hij dat deed – met je talent geweldig veel te betekenen voor de mensen om je heen.

Uitstekend voorbereid op de juiste plek in het vervolgonderwijs én helemaal op je plek in Gods Koninkrijk.  Dat is jouw bestemming. Daar gaan wij voor!