Contactgegevens medezeggenschapsraden

Wil je contact opnemen met een mr, dan kan dat per mail. Hieronder vind je de mailadressen:

Gemeenschappelijke medezeggenschap

De Passie heeft twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (gmr-en): een voor het voortgezet onderwijs (de vo-gmr) en een voor het primair onderwijs (de po-gmr). Deze gmr-en zijn de overkoepelende organen van de mr-en van de scholen. De gmr-en behandelen aangelegenheden die van belang zijn voor alle of enkele scholen, terwijl de mr-en aangelegenheden behandelen die slechts van belang zijn voor de eigen school). De leden van de gmr-en worden gekozen door hun bijbehorende plaatselijke mr-en.

Wil je contact opnemen met de vo- of de po-gmr, dan kan dat per mail via po-gmr@passie.net of via vo-gmr@passie.net. Contactpersoon is Gertrude van Rhee, ambtelijk secretaris.

 VO-gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De vo-gmr vertegenwoordigt op bestuursniveau de leerlingen, ouders en medewerkers van de Passie Rotterdam, de Passie Utrecht en de Passie Wierden en het personeel van het centraal stafbureau. In de vo-gmr zijn drie geledingen vertegenwoordigd: de leerlingen, de ouders en de medewerkers. De vo-gmr vergadert ongeveer acht keer per jaar.

Zo ziet de vo-gmr er momenteel uit:

Medewerkersgeleding

 • Roeland de Ruiter (Utrecht) – voorzitter
 • Judith Mos (Rotterdam)
 • Claudia Wessels (Wierden)
 • Sjoerd Wiersma (Rotterdam)
 • Nienke Ris (Wierden)
 • Vacaturen (Houten)

Leerlinggeleding

 • Jochem Ormel (Wierden)
 • Rieuwerd Hettema (Rotterdam)
 • Noah Vernhout (Utrecht)

Oudergeleding

 • Tabitha Snijder (Rotterdam)
 • Beschier de Korte (Utrecht)
 • Jan Willem Lingeman (Wierden) – plaatsvervangend voorzitter

PO-gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De po-gmr vertegenwoordigt op bestuursniveau de leerlingen, ouders en medewerkers van de Rots uit Ede, de Rank uit Arnhem en de Olijfboom uit Deventer. In de po-gmr zijn twee geledingen vertegenwoordigd: de ouders en de medewerkers. De po-gmr vergadert ongeveer zes keer per jaar.

Zo ziet de po-gmr er momenteel uit:

Medewerkersgeleding 

 • Chris Veurink (de Olijfboom) – voorzitter
 • Marcel Dannenberg (de Rank)
 • Jelrik Garms (de Rots)

Oudergeleding

 • Maaike Messelink (de Rank) – plaatsvervangend voorzitter
 • Matthijs Bron (de Rots)
 • Geert Norde (de Olijfboom)