Veel aankomende nieuwe brugklasleerlingen vonden op woensdag 15 februari hun weg naar de Passie voor de Open Lesmiddag. Er werden verschillende echte lesjes gevolgd. De leerlingen kregen een inkijkje in (voor hen) nieuwe vakken zoals Drama, Economie en Natuurkunde, maar ook konden ze lekker even rondrennen bij een lesje Lichamelijke Opvoeding. Een geslaagde middag met veel variatie!