Missie en Visie

Missie en Visie

Het is de opdracht die we onszelf stellen. We zetten ons dagelijks in om hem – in Gods kracht – waar te maken.

Het is ons verlangen dat onze leerlingen midden in de samenleving, op de plaats die God hen geeft, herkenbaar zullen zijn. Herkenbaar, niet zozeer als leerlingen van de Passie, maar als leerlingen en volgelingen van Jezus.

Ons verlangen is dat elke leerling de school verlaat met een diploma én een helder beeld van zijn bestemming, van zijn talenten en hoe hij die voor zijn Schepper wil inzetten.

Verder zetten we ons ervoor in dat ook onze medewerkers met hun eigen talenten bijdragen aan de missie van onze school en het waarmaken van onze belofte.