Ziekmelden en verlof

Ziek?

Als je ziek bent geven je ouders dat zo snel mogelijk door, liefst vóór 8:45 uur. Ze kunnen mailen naar receptierotterdam@passie.net of bellen 088 – 3372730. Bij geen gehoor kan de voicemail ingesproken worden.

Wil je tijdens een schooldag naar huis? Dan ga je naar de receptie om je af te melden. De receptioniste neemt contact op met je ouder/verzorger om te overleggen en eventuele toestemming om naar huis te gaan.

Heb je een blessure? Bij een (kortdurende) blessure word je gewoon in de gymles verwacht. De LO docent betrekt je dan op een andere manier bij de les.

Verlof

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je om een andere reden niet op school kunt zijn. Hieronder kun je lezen wat je dan moet doen:

Kort medisch verlof

Plan bezoek aan de huisarts, orthodontist, etc. zoveel mogelijk buiten schooltijd. De afspraak moet van te voren gemeld worden bij de receptie. Dit kan telefonisch, per mail, of via het formulier Aanvraag verlofuren. Het formulier moet bij de receptie of via receptierotterdam@passie.net  worden ingeleverd. Het is niet mogelijk om tijdens toets momenten afwezig te zijn, behalve als dit medisch noodzakelijk is.

Verlof voor een dag

Verlof voor bijvoorbeeld een bruiloft, begrafenis of oriëntatie studiekeuze moet altijd van te voren aangevraagd worden. Dit kan via het formulier Aanvraag bijzonder verlof. Het formulier moet bij de receptie of via receptierotterdam@passie.net worden ingeleverd.

Bijzonder (langdurend) verlof

Uitgebreide informatie over (langdurend) bijzonder verlof is te lezen in het verzuimprotocol voor ouders.

Lesdag met maar 1 uur les

Als je maar 1 lesuur én geen toets hebt, mag je thuis blijven. Het moet wel altijd bij de receptie gemeld worden door je ouders. Bij 2 of meer lesuren kom je natuurlijk wel naar school.

Verzuimprotocol voor ouders

Hier kunt u het verzuimprotocol vinden.

Leerplicht

Let op! Wij zijn verplicht bij Leerplicht te melden als je te vaak ongeoorloofd afwezig of te laat bent. We doen een eerste melding bij 12 keer ongeoorloofd te laat komen. Ook moet er melding worden gedaan als een leerling drie dagen achter elkaar of 16 uur in 4 weken ongeoorloofd afwezig is geweest. Luxe verzuim wordt ook altijd gemeld.

Te laat in de les

Als je te laat in de les komt, registreren we dat. Misschien heb je je verslapen of had je bus vertraging. Als je met het OV reist, is het handig rekening te houden met  weersomstandigheden of eventuele vertraging. Mocht je er echt niets aan kunnen doen dat je te laat bent, dan kunnen je ouders/verzorgers dat doorgeven aan de receptie. Dat kan tot uiterlijk 12.00 uur de volgende dag. De receptie of verzuimcoördinator beslist of het te laat komen geoorloofd of ongeoorloofd is. Verslapen is natuurlijk niet geoorloofd.