Passie Support

  • Mevrouw Lam (wlm@passie.net) is onze coördinator Passie Support. Zij coördineert alle leerlingenondersteuning binnen de Passie. Als je hulp nodig hebt, helpt zij te zoeken naar wat het beste bij jou past.
  • Mevrouw Lam is ook aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld. Heb je daar helaas wel eens mee te maken, neem dan contact op met haar en zij gaat vertrouwelijk met jou in gesprek om tot een oplossing te komen.
  • Mevrouw Breedveld (sbd@passie.net) is onze begeleider Passend Onderwijs. Zij kan extra (leer)ondersteuning bieden als je dat nodig hebt.
  • Meneer Souisa (jso@passie.net) is onze schoolmaatschappelijk werker. Hij kan je helpen met gevoelens van faalangst of andere gevoelens die je liever niet hebt, maar wel over wilt praten.
  • Mevrouw van de Wal (mwa@passie.net) weet alles over dyslexie en kan als dyslexiecoach je vragen daarover beantwoorden.
  • Mevrouw Waardenburg (awr@passie.net) is onze anti-pestcoördinator. We zijn op onze school heel erg tegen pesten en doen er graag alles aan om het te voorkomen en/of te stoppen.

Vertrouwenspersonen

Mevrouw Waardenburg (awr@passie.net) en meneer Pellegrom (gpg@passie.net) zijn de vertrouwenspersonen. Bij hen kun je, naast je mentor, terecht als je gepest wordt of andere vragen van vertrouwelijke aard hebt.

Schoolverpleegkundige

Mevrouw de Vos (michelle.de.vos@cjgrijnmond.nl) is werkzaam als schoolverpleegkundige op onze school. Zij is van het Centrum voor Jeugd en Gezin en is regelmatig te vinden in onze school. Zij kan je helpen met vragen over je gezondheid.