Schoolboeken inleveren en bestellen

Inleveren oude boeken

 1. Jij (en je ouders) ontvangen ruim voor de inleverdag het inleverformulier in tweevoud per post, inclusief een duidelijke instructie. Volg deze instructie nauwgezet op!
 2. Dit boekenpakket lever je samen met het inleverformulier in op donderdag 6 juli 2023 in de aula bij een medewerker van Van Dijk.
 3. Je komt op de afgesproken roostertijd (zie Roosterboekeninleveren) de aula in.
 4. Zodra Van Dijk jouw pakket heeft verwerkt, ontvangen jij en je ouder(s) een mail waarin staat hoe Van Dijk de inlevering heeft verwerkt. Deze mail ontvang je meestal binnen 24 uur.
 5. Alle andere boeken (dus de niet-Van Dijk boeken) lever je ook op donderdag 6 juli in op school. Er zal een aparte tafel staan waarop je de boeken kan achterlaten.
 6. Ook als je bent blijven zitten, lever je je boeken in. Vervolgens bestel je een nieuw boekenpakket via de website van Van Dijk.
 7. Als je op de inleverdag ziek bent of om een andere reden afwezig, dan kun je je boeken door iemand anders laten inleveren – als het inleverformulier er maar bij zit.
 8. Je kunt je boekenpakket niet eerder of later laten innemen door een docent of mentor, of door iemand van de administratie.
 9. Als je op donderdag 7 juli te laat bent met het inleveren van je boeken, moet je ze zelf opsturen (zie volgend punt).
 10. Je kunt je boeken ook zelf opsturen naar Van Dijk. Stuur ze dan naar: VanDijk, afd. Inleveringen, Postbus 23, 8260 AA Kampen.
 11. Vermeld altijd duidelijk je naam, adres en klantnummer. Vraag een verzendbewijs bij het postkantoor en bewaar dat tot Van Dijk heeft gemeld dat de boeken verwerkt zijn.

Schoolboeken bestellen

Vanaf maandag 19 juni kun je je boeken bestellen op de website van Van Dijk

De volgende gegevens heb je nodig om in te vullen :
→ Rotterdam
→ De Passie vo Rotterdam
→ 2023-2024
→ Voortgezet onderwijs
→ Jouw leerjaar en niveau

Je moet natuurlijk precies weten naar welke klas en welk niveau jij het nieuwe schooljaar gaat. Dit staat ook op je eindrapport vermeld. Anders bestel je misschien het verkeerde boekenpakket!
In de lijst hieronder zie je voor welke klas je welk pakket moet kiezen:

Klassenoverzicht met niveau

Opmerking: Mogelijk weet je nog niet in welke klas je komt. Daarover krijg je duidelijkheid bij de uitreiking van het rapport.

Als je in het nieuwe schooljaar te maken krijgt met keuzevakken, dan moet je natuurlijk wel precies weten welke vakken dat zijn. Alleen dan kun je de juiste boeken bestellen.

Belangrijk

Tegen het eind van je bestelling moet je inloggen met je schoolaccount. Daarvoor moet je gebruikersnaam en wachtwoord voor Magister gebruiken. Wanneer je gevraagd wordt naar  een geboortedatum en email-adres, gebruik dan je eigen gegevens! Alleen wanneer je je eigen gegevens gebruikt, kan je gebruik maken van de digitale leermiddelen.

Je boekenpakket wordt uiterlijk in de laatste vakantieweek door Van Dijk bij jou thuis bezorgd. Dit lukt als jij je boeken uiterlijk zondag 16 juli 2023 hebt besteld.

Onderstaande linkjes bevatten een instructie en twee filmpjes over het bestel proces:

Hoe kan ik bestellen?

Je hebt besteld. Wat nu?

Regel je schoolzaken goed, en daarna: fijne zomervakantie!

Nieuwe leerling

Als nieuwe klant moet je een account aanmaken bij Van Dijk. Daarnaast heb je ook de inloggegevens van Magister nodig.

Onderstaande links geven u meer informatie:

Hoe kan ik bestellen?

Je hebt besteld. Wat nu?

Het is erg belangrijk dat je je eigen gegevens invult. Bestel nooit boeken onder de naam van iemand anders, ook niet van je ouders of broers of zussen. Dan gaat het namelijk fout bij het koppelen van de digitale licenties.

De volgende gegevens heb je ook nodig om in te vullen :
→ Rotterdam
→ De Passie vo Rotterdam
→ 2023-2024
→ Voortgezet onderwijs
→ Jouw leerjaar en niveau

Je moet natuurlijk precies weten naar welke klas en welk niveau je gaat. Anders bestel je misschien het verkeerde boekenpakket! Op de website van Van Dijk staan de volgende mogelijkheden:

Het boekenpakket wordt uiterlijk in de laatste vakantieweek door Van Dijk (kosteloos) thuis bezorgd. Waar en wanneer kun je op de website aangeven. Dit lukt als de boeken uiterlijk zondag 16 juli 2023 besteld zijn.

In geval van vragen die de school betreffen, kun je een e-mail sturen naar de boekencoördinator van De Passie Rotterdam, de heer M. C. Koornneef mko@passie.net
Voor andere vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice van VanDijk.nl